Cookie Consent by TermsFeed Pressemelding: Økte kostnader til ny flyplass på Mo - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

–Staten må ta ansvar for økte kostnader til ny flyplass på Mo

4,9 milliarder kroner er per i dag den totale prisen på den nye storflyplassen i Rana, ifølge Regjeringen. Av dette har kommunen og private i lokalsamfunnet i Rana allerede bidratt med rundt 600 millioner kroner. –Å kreve mer er fullstendig urimelig og prinsipielt feil, sier fylkesrådslederen.    

Svein Øien Eggesvik påpeker at flyplassene i Norge er et statlig ansvar.  

–Det fremstår nesten som kommune og næringsliv blir holdt som gissel av staten for å få på plass utbyggingen. Når staten har tatt stilling til om utvidelsen av rullebanen er et faktisk behov eller ikke, må den deretter si ja eller nei. Man kan ikke komme med stadig nye krav til lokalsamfunnet, som allerede har bidratt langt over det man må kunne forvente, konstaterer han.

Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø og fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik - Klikk for stort bildeFylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø og fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik Thor-Wiggo Skille

Lokalt bidrag

Det er allerede påløpt rundt 600 millioner kroner for kommunen og næringslivet, og så er altså kravet at det skal betales inn enda mer for å få på plass ny storflyplass med en rullebane på 2400 meter. Kommunen har allerede vedtatt at den vil gå inn med ekstra midler, og ber også fylkeskommunen om å bidra med 33 millioner. Dette er en prinsippsak sier nestleder i fylkesrådet, Marianne Dobak Kvensjø. 
–33 millioner kroner er ikke en stor sum isolert sett, men det totale lokale bidraget er urimelig høyt. For meg er dette en sak der prinsippet må avklares. Skal alle kommuner og fylker bidra med mange hundre millioner kroner til sine 43 lokale flyplasser som Avinor driver, eller er det staten som skal betale oppgraderinger og nye investeringer? For meg er dette et retorisk spørsmål der svaret gir seg selv.  

 

12 lufthavner bare i Nordland

Fylkesrådslederen påpeker videre at det bare i Nordland er 12 lufthavner med kommersiell trafikk. Han er tydelig på det er et statlig ansvar å holde disse i en stand som er tilpasset trafikken.

–Skal det legges økonomisk press på de 12 kommunene hver gang det må skje store investeringer, så er det flere kommuner som aldri vil ha mulighet til å få på plass nødvendige oppgraderinger. Lufthavnene i Nordland er en del av en svært viktig infrastruktur og er eid av et statlig selskap, og de betjener langt flere enn bare lokale kunder. Derfor er det åpenbart et statlig ansvar både å drive og investere i dem. Ikke et ansvar som skal legges til private, kommuner eller fylkeskommuner, sier Eggesvik, som poengterer at det er et merkelig prinsipp å først dele ut penger til kommuner og fylkeskommuner med den ene hånda, for så å hente dem inn igjen med den andre. Han ser frem til en diskusjon om det prinsipielle i denne saken i fylkestinget i desember.

 

illustrasjon: Nordic Office of Architecture - Klikk for stort bildeIllustrasjon ny flyplass Mo i Rana Nordic Office of Architecture