Cookie Consent by TermsFeed Status, omstilling i fylkeskommunen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Status, omstilling i fylkeskommunen

Mellom 2018 og 2021 kuttet Nordland fylkeskommune rundt 6 prosent av alle årsverkene sine.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Det er brukt 20 færre årsverk enn beregnet på de fylkesvegoppgavene som ble overført fra staten til fylkeskommunen, og 15 stillinger er kuttet i administrasjonen i samme periode. De to siste grepene fører alene til en besparelse på rundt 26 millioner kroner hvert år. Innsparingene vil øke frem mot 2024, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.
-Vi skal kutte ytterligere i administrative utgifter, modernisere driften og bruke enda mer av hver krone direkte til gode og nære tjenester for nordlendingene.

I tillegg til disse kuttene, har den store nedgangen i elever i videregående skole gitt færre stillinger innen utdanning i fylket. Fokuset på å kutte flere utgifter har fylkesråden likevel først og fremst på administrative oppgaver. Gjennom en rapport fra Agenda Kaupang, som fylkesrådet bestilte, kom det forslag til innsparinger på vel 200 millioner kroner. 
-De kommende årene skal vi fortsette å kutte administrative kostnader. Vi skal spare mye på effektiv arealbruk i byggene våre, og vi skal gjøre en enda nøyere vurdering av alle ledige stillinger. I tillegg har vi flere prosjekter på trappene, for å se hvor vi kan spare på fellesfunksjoner. Prosjekter innenfor IKT, lønn og bygningsdrift er allerede godt i gang, og flere kommer, sier Eggesvik.

Ut av omstillingen skal det komme en mer effektiv og moderne fylkeskommune, med bedre tjenester for innbyggerne i Nordland og rett kompetanse på rett plass. Offentlig virksomhet er kompetansearbeidsplasser i Nordland og kan ofte være “nummer to-jobb” for par som skal flytte hit. Dette skal derfor være det motsatte av et sentraliseringsprosjekt, lover Eggesvik.
-Fylkeskommunen skal være til stede over hele Nordland. Med den digitale lille revolusjonen koronaepidemien tok med seg, er det nå mulig å ha en god del av stillingene våre nesten hvor som helst i fylket vårt. Ikke alle stillinger kan være stedsuavhengige, men mange kan det, og da kan det være mulig å søke om man bor i Vevelstad, i Rana, på Andøya eller et helt annet sted i Nordland. Det er en del av målet vårt at det skal være mulig å bo og leve over hele Nordland, og da må vi gå i front selv!

De ansatte i fylkeskommunen har stått i store omstillingsprosesser i flere år nå, og selv om det kommer flere økonomiske kutt ønsker Eggesvik at det skal være et trygt sted å ha jobb.  
-Vi er opptatt av god kommunikasjon og å drive åpne prosesser når vi sier det skal spares penger. Vi prøver å nedbemanne gjennom naturlig avgang og intern flytting av stillinger. Det har vi lyktes med i administrasjonen frem til nå, sier han. Han tror likevel at fylkeskommunen kan ha vært i overkant restriktive med å holde igjen.
- Nå er det flere avdelinger som har gått med redusert bemanning over lang tid, og vi må sikre at det ikke går ut over kvaliteten på tjenestene til de som er avhengig av dem. Eggesvik mener de ansatte har vist en imponerende stå-på-vilje frem til nå, og rapporten til Agenda Kaupang viser også at medarbeiderne er svært opptatt av å levere gode tjenester til brukerne.
-Da må vi som politikere, og lederne i fylkeskommunen gi nødvendig åpenhet, tillit og lojalitet tilbake til medarbeiderne våre, poengterer Eggesvik.

For mer informasjon: Svein Eggesvik, nestleder i fylkesrådet i Nordland, tlf. 934 55 726