Cookie Consent by TermsFeed Støtter 40 ulike folkehelsetiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Støtter 40 ulike folkehelsetiltak

Mann i dress foran lekeapparat til klatring.  - Klikk for stort bildeFylkesråd Christian Torset Thor-Wiggo Skille

1,1 millioner kroner er fordelt på 40 ulike folkehelsetiltak i Nordland. – Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet, påpeker fylkesråd Christian Torset.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland, i tråd med FN`s bærekraftsmål. Befolkningens helse, trivsel og livskvalitet og en rettferdig fordeling av dette, er viktig for et sosialt bærekraftig samfunn.

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Stor betydning lokalt

Frivilligheten og friluftsrådene har en stor betydning for lokalsamfunnene i Nordland, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Tiltakene som gjennomføres skaper samhold og tilhørighet, og forebygger ensomhet og utenforskap.

– Vi ønsker å bidra til tiltak som skaper fellesskap, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnene. Nordland har et mangfold av frivillige lag og foreninger, og mange kommuner har en frivilligsentral. Alle kommuner er også tilknyttet et friluftsråd. Det er viktig å kunne støtte opp om lokale tiltak og prosjekter i regi av disse organisasjonene, underbygger Torset.

Inkludering

Fylkeskommunen prioriterer tiltak som er inkluderende og der flest mulig kan delta uten økonomisk belastning. Det er også viktig å legge til rette for møteplasser der folk kan samles og delta i felles aktiviteter.

–Ved å prioritere inkluderende tiltak og legge til rette for møteplasser, kan flere delta og føle seg inkludert i fellesskapet. Dette vil ha en positiv effekt på trivsel og aktivitet i lokalsamfunnene i Nordland, og går rett inn i vårt arbeid for inkludering – altså å motvirke utenforskap.

Divna. Aktan – Alle. Sammen

Under denne ordningen kan det gis tilskudd til tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. Det kan også gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å gjennomføre tiltaket det søkes tilskudd til. I vurderingen har også planen for ung inkludering, Divna Aktan - Alle Sammen, ligget til grunn.

– Som nevnt har vi prioritert tiltak som legger til rette for at alle skal kunne delta, samt tiltak der man aktivt rekrutterer nye grupper, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Tildeling geografisk fordelt:

Folkehelsetiltak 2023

Folkehelsetiltak 2023
Søker Tiltak Tilskudd inntil
Helgeland
Rana Frivilligsentral Spisevenn 40 000
Rana Frivilligsentral Oppstart av Demenskoret i Rana 20 000
Trollfjell Friluftsråd TellTur i Trollfjell 10 000
Norsk Folkehjelp Korgen Forebyggende ungdomsarbeid 15 000
Polarsirkelen Friluftsråd Stolpejakten 15 000
Helgeland Friluftsråd TellTur 5 000
UL Bølgen Tredemølle og trimutstyr på trimbrakka i Brasøy 8 000
Mo Orienteringsklubb Stolpejakt 2023 15 000
DRIVE Norge DRIVECamp 30 000
Berg Velforening Gapahuk/møtested i folkepark Berg sentrum 28 000
Vega Heste- og hundesportsklubb Lavterskel aktiviteter for barn, unge og familier med hund i Vega 12 000
Salten
Eid for alle Bodø Eid for alle Bodø 2023 40 000
RIO - brukerorganisasjon på rusfeltet Svømming med Ovenpå 26 000
Láhko Voices Aktivitetshelg og konsert for musikkglade barn 50 000
Tverlandet Idrettslag O-gruppa Turorientering og stolpejakt i Saltdal 15 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gratis fritidsklede som inkluderingstiltak 50 000
Foreningen Meløy Frivilligsentral Tirsdagsklubben 10 000
Saltdal Frivilligsentral Åpen aktivitetsdag 6 000
Saltdal Frivilligsentral Bli med på tur i Saltdal 10 000
Hamarøy Frivilligsentral Mesterens mester i Hábmer – Hamarøy 20 000
Hamarøy Frivilligsentral Selvmordsforebyggende seminar 25 000
Nordfold Idrettsforening TellTur-konkurranse og utbedring av poster 15 000
Ofoten
Bogen Vel Ferdigstillelse av tuftepark 19 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Telltur - digital turregistrering 15 000
Brystkreftforeningen Narvik og omegn Yoga for medlemmer 8 000
Ankenes Alpinklubb Aktivitetsdager for rus & psykisk helse 10 000
Lofoten
Foreningen Vestvågøy Frivilligsentral Demenskor 30 000
Kreftforeningen Fysisk aktivitet i gruppe for kreftrammede i Vågan 35 000
Vågan Frivilligsentral Motvirke isolasjon ved å øke digital kompetanse hos de eldre 45 000
Lofoten Friluftsråd Stolpejakten 20 000
Vest-Lofoten Damekor Kulturfellesskap og inkludering av ukrainske flyktninger 18 000
Vest-Lofoten Damekor Møte på tvers av generasjoner 12 200
Vesterålen
Strønstad Velforening Fiske og stranddager for barn og ungdom 7 000
Mental Helse Øksnes Yoga 20 000
Mental Helse Øksnes Trivselstiltak på tvers av generasjoner 30 000
Fylkesdekkende
PAUSE! På flukt i verdens beste land 45 000
Nordland Idrettskrets Paraidrettstiltak i Nordland 60 000
Kreftforeningen Trygg, fysisk aktivitet for kreftrammede med faglig veiledning og frivillig tilrettelegging 40 000
Barents Sport Committee Norway Barents Winter Games i Bodø og Narvik 2023 200 000
Norsk Musikkråd Nordland Sterkere musikkfellesskap 50 000