Cookie Consent by TermsFeed Trafikksikkerhetsmidler til Lofoten, Vesterålen og Ofoten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Trafikksikkerhetsmidler til Lofoten, Vesterålen og Ofoten

En dame og to menn oppstilt i et vegkryss. - Klikk for stort bildeMonika Sande, Richard Dagsvik og Per-Gunnar Skotåm Kari Vassbotn

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir 5,8 millioner kroner til fysiske tiltak i Vågan, Bø, Lødingen og Narvik.

Pengene går til gang- og sykkelvegprosjekter og til å sikre av og å lage trafikksikker skoleveg.

– Søknader på tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak prioriteres når de handler om trafikksikkerhet for barn, og områder der barn ferdes, forteller leder i NFTU, Monika Sande.

 

Trafikksikker kommune

Alle kommunene som søkte om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak i år, er godkjent som Trafikksikker kommune, et av kriteriene som prioriterer tildeling av midler.

– Å være godkjent som trafikksikker kommune handler om at kommunen jobber systematisk med trafikksikkerhet. Vi ser at der kommunen har trafikksikkerhet på agendaen, går ulykkesstatistikken ned blant de ansatte. Det handler om å jobbe langsiktig, underbygger medlem i NFTU, Per-Gunnar Skotåm.

 

Etterslep på fylkesvegene

Også medlem i NFTU Richard Dagsvik underbygger at trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid med mange områder det er naturlig å ta tak i.

– På dette siste møtet i denne perioden, hadde vi en gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Det er problematisk at Nordland fylkeskommune ikke klarer å ta unna etterslepet som ser ut til å vokse. Standarden på fylkesvegene er en av mange faktorer som påvirker skaderisikoen i trafikken, påpeker Dagsvik.

 

Bruk refleks!

Det er også tildelt midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i Salten.

– Det handler om alt fra opplegg knyttet til bruk av refleks, til sykkeltrening i trafikken, og til forebyggende arbeid ved helsestasjoner og skoler, avslutter Monika Sande.

Trafikksikkerhet fysiske tiltak 2024

Trafikksikkerhet fysiske tiltak 2024
Søker/kommune Region Tiltak plan/bygging Forslag tildeling
Alstadhaug Helgeland TS Hopen Bussnuplass ved sykehus og skole Bygging  kr    2 534 840
Alstadhaug Helgeland TS 22735 Gang- og sykkelvei ved skole og fotballbane Bygging  kr    3 000 000
Brønnøy Helgeland Gang- og sykkelveg Laukholmen Byggeplan  kr       114 400
Hattfjelldal Helgeland 968 Etablering av ny adkomst og stopp for skolebusser Bygging  kr    1 200 000
         
Vågan LO/VE/OF G/s-vei Kongsvatnveien i Svolvær Bygging  kr    2 200 000
Vågan LO/VE/OF Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg Byggeplan  kr       197 500
Vågan LO/VE/OF Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg reg. plan  kr       280 000
Vågan LO/VE/OF Vei Vesterskaret Byggeplan  kr       280 000
Bø  LO/VE/OF P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen Byggeplan  kr       300 000
Lødingen LO/VE/OF Trafikksikker skoleveg vestbygda oppvekstsenter Bygging  kr       175 000
Lødingen LO/VE/OF  Fartsdempende tiltak Skolevegen Lødingen tettsted Bygging  kr       291 200
Narvik LO/VE/OF TSH Håkvik skole - Lille Sveveien Bygging  kr    2 160 000
         
Bodø Salten Grønnåsen skole/trafikkområde Bygging  kr    2 720 000
Fauske Salten Fortau Erikstadveien Bygging  kr    1 280 000
Meløy Salten Gang og sykkelvei langs Parkveien, Reipå Byggeplan  kr       300 000
 kr  17 032 940

Trafikksikkerhet holdningsskapende 2024

Trafikksikkerhet holdningsskapende 2024
Hvem søker kommune Hva skal tilkuddet brukes til? Tiltak  Søknadsum   TILDELT 
LoVeOf          
Kommunen Flakstad refleksmateriell fra Trygg Trafikk,  pølser og saft Kampanje ifbm refleksdagen 25000 17250
Folkehelse Værøy  Materiell, bevertning, minnebrikke med mer  til film Lage film med de minste barna, ts-opplæring med seniorer, ts-opplæring for 5-7 klasse og ts-dag for ungdomsskolen 20000 20000
Narvikskolen, Frydenlund Narvik Busstransport til 58 elever Øve på sykkelferdigheter på sykkelbanen til Kongsvik skole. Bruker opplegget til sykkeldyktig.no 30000 30000
Eidsfjord barnehage Sortland Innkjøp av div utstyr for å øve på trafikkregler, og bøker fra Trygg trafikk Øve på trafikkregler, ts-dag til foreldrene. Mål om å få bedre kunnskap om ferdsel i trafikken. Og bedre holdninger. 10300 10300
Helse og skoletjenesten Hadsel Innkjøp av refleksmateriell forebyggende arbeid ved helsestasjon og skoletjenesten 13000 13000
Helse og skoletjenesten Lødingen Innkjøp av refleksmateriell forebyggende arbeid ved helsestasjon og skoletjenesten 6000 6000
Sortland helsestasjon Sortland  refleks og informasjon på ulike språk Fokus trafikksikkerhet ved helsestasjon, skole, vgs og på ulike språk 14500 14500
Salten          
Fauske idrettsbarnehage Fauske Bøker, årshjule, reflekser. Bilstoler Trafikkopplæring for barn og foreldre.  25000 1500
Hauan barnehage Fauske Innkjøp av bøker, hefter mm fra Trygg trafikk. Skilt og maling til øvingsbane, sykkelhjelm til utlån. Jobbe ut fra årshjul, fokus på trafikken på skolevei, få det inn som en fast del i opplæring.  10518 8500
Kommunen Fauske refleksbånd, vest og reflekser Refleksdag - ulike tiltak til ungdomsskole, vgs og flyktningmottak. Samt toil øvrig befolkning. Reflekstre. 59000 35000
Vestmyra barnehage Fauske Innkjøp av div. refleks og lykter  Refleksjakt 6580 6580
Vestmyra barnehage Fauske Innkjøp av skilt, trafikklys, maling til oppmerking av gangfelt og parkeringsplasser Lære om skilt, trafikkregler, adferd i trafikken 6700 6700
Valnesfjord skole Fauske innkjøp av div hjelmer, sykkellås, lykter til premier Hjelm og trafikksikkerhetsprosjekt. Elevnene inviteres til å delta på prosjketet. Premier er div. sikkerhetsutstyr 18000 15000
Frivillighetssentralen i Fauske Fauske honorar  til foredragsholder, innkjøp av spill, bøker, refleks, mat og drikke til stand, innleie lyd- og lysanlegg Familiedag, samarbeid med kirken og konfirmanter, stand på torget i folkehelseuken 55000 45000
Neverdal Enspire Skole AS Meløy Innkjøp av reflekser og premier 1-10 skoletrinn, belønne den klassen som bruker refleks. Også enkeltpersoner. Gjøres i to runder -til jul og vinterferie. Søker om tilskudd til for aktivitet i høst og til våren.  7680 6200
Meløy vgs NFK, Meløy kommune reflekser, leie kinosal, leie filmer til  filmfremvisning, bespisning, transport Tre vgs. med avstand mellom skolene. Foredrag med ekstern foreleser, filmfremvisning. Fokus på å bevisstgjøre ungdom om refleksbruk og farlige trafikksituasjoner.  Knytter også opplegget til refleksdagen og samler alle tre skolene i Glomfjord.  50000 50000
Kultur og folkehelse Meløy reflekser og sponset innlegg på FB Kampanje ifbm refleksdagen 10000 10000
Straumen barnehage Sørfold Refleksvester og bilstol Refleksdag med barn og foreldre 20000 6000
Rønvik skole Bodø lånesykler og hjelmer, materiell, premier, verktøy til sykkelverksted sykkelopplæring 4. skoletrinn, hjelm- og refleksaksjon, valgfag trafikk, sykkelverksted 40000 20000
Saltvern skole Bodø Øve med fjernstyrte biler. Elevene skal kjøre ei løype med ulike hindrer. Markere refleksdagen. Fjernstyrte biler, 2 stk. Plakater og reflekser 3172 3200
Helgeland          
Kommunen Grane Markere refleksdagen for barnehage, skole og ha stand ved kommunehuset/coop refleks, evaluering 5000 5000
Regnbuen barnehage Mosjøen  AS Mosjøen innkjøp av vester, lykter og materiell Trafikksikkerhetsdag med refleksløype, samling med barn og foreldre 16000 15400