Cookie Consent by TermsFeed Valget i Nordland er godkjent - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Valget i Nordland er godkjent

Portrett av blond kvinne, hvit bakgrunn - Klikk for stort bildeFylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen. Thor-Wiggo Skille

Fylkesvalgstyret har godkjent kommunestyre- og fylkestingsvalget i Nordland. – Vi kan ønske ett nytt parti inn i fylkestinget, sier fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ble gjennomført 10. og 11.september. I Nordland ble det ved fylkestingsvalget avgitt til sammen 102 156 godkjente stemmesedler. Dette gir en valgdeltakelse på 53,2 %.

– Dette er omtrent på samme nivå som i 2019, men rundt åtte prosentpoeng lavere enn ved kommunevalget. At det er litt lavere deltakelse ved fylkestingsvalget går igjen ved alle valgene, forklarer fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Omslag til besvær

Totalt har 118 235 personer stemt i Nordland. 121 stemmegivninger er forkastet, mens 166 stemmesedler er forkastet. Fylkesordfører Andreassen forteller at den største årsaken til at en stemmeseddel blir forkastet, skyldes manglende godkjent stempel.

– Fylkesvalgstyret oppfordrer Valgdirektoratet til å se på hvordan man kan redusere antall stemmesedler uten stempel. Vi kan anta at noen bretter en stemmeseddel utenpå den stemmeseddelen man ønsker å levere. Dermed blir eventuelle personstemmer forkastet fordi stemmeseddelen som ligger inni blir levert uten stempel. I verste fall har man brettet en stemmeseddel fra et annet parti rundt, sånn at man avgir sin stemme til et parti man ikke har tenkt, underbygger Andreassen.

Vel blåst

Alt i alt regner Andreassen valget som veldig bra gjennomført i Nordland, da det kun er funnet mindre feil i opptellingen av stemmesedlene i 20 kommuner. Alle feil er rettet gjennom kontrolltellingene som er gjennomført av fylkesvalgstyret.

-Men vi må kanskje bli flinkere til å gjøre velgere og valgfunksjonærer oppmerksom på at man ikke skal bruke en stemmeseddel som omslag, og at nasjonale stemmesedler kan hekte seg i hverandre på grunn av punktskriften, påpeker Andreassen.

Går mot et skifte

Fylkesordfører Andreassen registrerer at det nå går mot et skifte av fylkesregjering i Nordland.

– Dette blir formelt gjort av fylkestinget 23. oktober. Der vil flertallet i avstemmingen mest sannsynlig stemme for et fylkesråd bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre, som har signalisert at de ønsker å danne nytt fylkesråd, forklarer Andreassen.

INP får to representanter

Andreassen er glad for å kunne ønske et nytt parti inn i Nordland fylkesting. INP, Industri og næringspartiet vil de neste fire årene ha to representanter i fylkestinget.

– Nordlendingene har hegnet om demokratiet, og har stemt inn ti partier til å styre Nordland fylkeskommune fremover, avslutter fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Lenke til møteprotokoll og vedtak fra fylkesvalgstyret i Nordland: