Cookie Consent by TermsFeed Vil endre regelverket for rekefiske - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil endre regelverket for rekefiske i nord

Rekefisker med fangst. Foto. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Jann S. Pettersen

– Uforutsigbarhet rundt stengning og åpning av rekefelt oppleves som krevende for fiskerne i Nordland. Nå må regelverket endres slik at rekefiskerne i nord får like rammevilkår som rekefiskere i sør, sier fylkesråd for næring i Nordland, Linda Helen Haukland, i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Tidligere i sommer var det en rekke medieoppslag og engasjement rundt flere stengte rekefelt i Nordland, og permittering av ansatte på Nord Reker. Den akutte situasjonen løste seg for rekefabrikken, etter at kontrollører ble sendt fra Sjøtjenesten for å ta nye prøver ved de stengte rekefeltene på Helgeland. To lokale fiskere stilte opp med båter og mannskap for å tilrettelegge for prøvetakingen. De nye prøvene på feltene viste fine forhold og stor reke, og feltene ble åpnet for fiske igjen.   

Smilende kvinne. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland. Anders Haukland

– Problemet er at det er flere rekefelt som er stengt i Nordland. Rekefeltene Ytre Vefsn og Vefsn har vært stengt siden 22.juni. Rekefeltet Mudvær har vært stengt siden 20. juni. Det er ikke gjennomført nye prøvetrålinger på feltene, til tross for at lokale rekefiskere i flere omganger har stilt seg til disposisjon. Fiskere forteller at Sjøtjenesten og Kystvakta har seilet rett forbi, både på vei sørover og nordover, og responsen har vært at de ikke har hatt mulighet for å prioritere å ta nye prøver av de stengte rekefeltene, sier Haukland og legger til:

– Hadde disse rekefiskerne holdt til i sør ville de tre feltene som nå er stengt alle vært automatisk åpnet innen sjette juli. Konsekvensen av stengingen er at fiskere mister tilgang på råstoff, får mye lengre gangtid, store utgifter til drivstoff, større utslipp og presset øker på de rekefeltene som fremdeles er åpne.    

– Rekefiskerne i fylket føler seg maktesløse over situasjonen de står i. Det bør være unødvendig at de skal måtte rope høyt i media, trygle og be om at det sendes en kontrollør, mens de selv stiller gratis med mannskap, fartøy, drivstoff og lange arbeidsdager, for å forsøke å få tilbake retten til å fortsatt få drive med sin næringsvirksomhet, sier Haukland.   

«Uforutsigbarhet rundt stengning og åpning av rekefelt oppleves som krevende for fiskerne i Nordland. Sommersesongen, som normalt er den beste for fiskerne, ble laber, som et resultat av de stengte rekefeltene. Vi anser det som viktig at rekefiskerne i nord får like rammevilkår som rekefiskere i sør, og at regelverket endres», skriver fylkesråd Haukland i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet.