OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Vil ha flere med på idrett

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll Susanne Forsland Med bekymring for stort frafall i idretten, inviterte fylkesrådslederen idretts-Nordland til samråd.

Gjennom korona-året 2020 var frafallet i idretts-Nordland på hele 18,8 prosent. Det bekymrer fylkesrådsleder Tomas Norvoll, som nå har diskutert mulige løsninger med syv idrettsaktører i Nordland.

– Problemstillingen er sammensatt. Men vi ser at idretten i Nordland har tapt flere medlemmer enn noe annet fylke i landet, forteller Norvoll.

Felles dugnad

Med på samrådsmøtet var Nordland idrettskrets, Nordland fotballkrets, Nordland skikrets, Bodø idrettsråd, Bossmo & Yttern idrettslag, Vestvågøy idrettsråd og Narvik idrettsråd. Fylkesrådsleder Norvoll fikk mange forslag på tiltak som kan styrke rekrutteringen tilbake til idretten.

– Det går på alt fra å bruke allerede vedtatte idrettsstrategier mye tydeligere, å styrke koplingen mellom idretten og Bodø2024, til rene rekrutteringskampanjer og rabatt på medlemskontingenter fram til man har løftet idretten tilbake til nivået før pandemien. Dette som noen få eksempler i en rekke mulige tiltak, forteller Norvoll.

Ut i kamp

Kristin Setså i Nordland idrettskrets er glad for at flere krefter nå samles for å styrke idrettsaktiviteten, når det nå åpnes opp til mer eller mindre normalt aktivitetsnivå.

– Vi trenger å få i gang normale treninger, arrangement, stevner og kamper. Det er i arrangementene barn og unge får møtt andre med samme interesse og målt resultatet av aktiviteten de elsker å holde på med, poengterer Setså.

Sårbar frivillighet

Det ble i møtet vist til at det frivillige idrettsarbeidet som baserer seg påIdretts-Nordland møttes til samråd - Klikk for stort bildeIdretts-Nordland møttes til samråd Nordland fylkeskommune   foreldrefrivillighet både til treneraktivitetene, styrearbeid og dugnadsinnsats, er ekstra sårbart når samfunnene blir stengt ned i ulik grad og i forskjellige tidsrom.

– Det er ressurskrevende å legge til rette for «koronasikre» treninger, men ikke minst å gjennomføre arrangementer. Da har det vært enklere og sikrere å sette aktivitetene på pause. Med det resultat at barn og unge faller fra. De klubbene som er store nok til å ha ansatte som kan holde oversikt over alle restriksjoner og anbefalinger og tilpasse aktiviteten i forhold til det, er mindre sårbare påpeker Setså.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll påpeker at Nordlands-idretten er særlig sårbar for nedstengningene og de varierende restriksjonene til ulike tidsrom. Hen er opptatt av man må finne tiltak som demmer opp for dette.

– I Nordland er det veldig mange små klubber uten ansatte. Når alt er avhengig av frivilliges innsats, blir det vanskeligere å holde aktivitet gjennom usikre tider som denne, underbygger Norvoll.

Folkehelse

Fylkesrådsleder Norvoll har ikke fasiten på hvilke tiltak som nå skal settes inn. Men slår fast at disse utfordringene kan man gå sammen om å løse.

– Dette vil i et samfunnsperspektiv kunne gjøre store utslag rent folkehelsemessig. Vi må se både på strukturene som er sårbare når slike endringer skjer, og vi må se på hvordan vi kan stimulere det frivillige arbeidet som gjøres for fellesskapet. Det har vært et krevende år for mange, også for breddeidrettsarbeidet som er svært viktig for Nordlandssamfunnet, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.