Cookie Consent by TermsFeed Vil ha staten med på fremtidens hurtigbåt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil ha staten med på fremtidens hurtigbåt

– Staten må kjenne sin besøkelsestid. Dette er en unik mulighet til å ta en global ledelse i å utvikle framtidens nullutslipps hurtigbåt, sier en samstemt politisk ledelse i de fire fylkeskommunene som står bak utviklingen av fremtidens hurtigbåt.

Portrett av mann med blå dress og slips, foran rød vegg. - Klikk for stort bildeFylkesråd i Nordland, Svein Øien Eggesvik mener staten må være med og sikre finansiering av nye elektriske hurtigbåter. Thor-Wiggo Skille

Fylkeskommunene Finnmark, Nordland, Trøndelag og Vestland er ferdig med en spennende designfase, der fire nye energieffektive hurtigbåter er utviklet og modelltestet, og to hurtigbåtkonsepter med hydrogen som energibærer forventes å oppnå foreløpig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. For å komme videre med å bygge fullskala hurtigbåter med nye skrog og fremdriftsteknologi, etterlyser fylkeskommunene statlig drahjelp.

– Nå har fylkeskommunene, ved hjelp av norske aktører, gått sammen om å designe helt nye energieffektive skipsskrog som reduserer energibehovet med opptil 50 prosent. Hvis statlige politikere ser nytten av at Norge kan lede an i å utvikle ny skipsteknologi, så står fylkeskommunene klare til å fullføre prosjektet, presiserer fylkesrådsleder i Nordland Svein Øien Eggesvik.

Må finne statlige midler 

Opprinnelig var planen å lyse ut konkurranse på bygging av to nye båter i slutten av 2023. Nå er konkurransen satt på vent inntil finansiering er sikret. Prosjektet Fremtidens hurtigbåt, handler også om å ruste opp norsk verftsindustri til å ta en ledende, global rolle. Det som fungerer langs den værharde kysten i Norge, vil kunne fungere hvor som helst i verden.

– Vi trenger statlig hjelp til å dekke merkostnadene som følger når man skal bygge helt nye prototyper som aldri har vært konstruert på et verft tidligere. Men dette kan også sees på som et industriprosjekt med uante muligheter, underbygger fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland. 

Hydrogen koster

Mann foran pc holder innlegg, og gestikulerer med hendene. - Klikk for stort bilde-Dette kan også sees på som et industriprosjekt med uante muligheter, underbygger fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland. Bjarte_Brask_Eriksen

Den økonomiske risikoen med å utvikle hurtigbåter med hydrogen som energibærer er enda større enn for energieffektive skrog. De samarbeidende fylkeskommunene har derfor valgt å avvente det videre arbeidet også med denne delen av prosjektet, inntil en statlig finansiering er på plass.

– Antatte kostnader for å utvikle et pilotfartøy med hydrogen som energibærer er ca. 100 mill. kr. I dette ligger kostnader for å få på plass sikkerhetsgodkjenning og egnet teknologi for bruk ombord i en hurtigbåt. Byggekostnadene knyttet til skrog kommer i tillegg. Med slike totale kostnader, er behovet for statlig finansiering enda større enn for energieffektivt fartøy på batteri, utdyper Askeland.

Klimaprosjekt av dimensjoner

Fylkesordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem, poengterer at statlige midler har gjort det mulig å finansiere designfasen som nå er gjennomført.

– Gjennom såkalte Klimasatsmidler har vi fått 75 millioner kroner. Det har vært helt avgjørende for å ha fått frem 4 energieffektive design med batteriteknologi og 2 design med hydrogen, som er tiltenkt de lange sambandene, påpeker Hallem.

Paradigmeskifte

Portrett av mann i blå dress og skjorte - Klikk for stort bilde-Statlige midler har gjort det mulig å finansiere designfasen som nå er gjennomført.

Prosjektet har vist at vesentlig forbedring av energieffektiviteten på hurtigbåter er mulig. Ny teknologi og design vil være et paradigmeskifte innenfor hurtigbåtsektoren.

– De nye energieffektive hurtigbåtene vil sikre minst like høy hastighet og kort reisetid, men med lavere energiforbruk, som gjør det mulig å drive disse båtene på batteri. Når denne teknologien er ferdig testet i full skala, og disse båtene blir bygd kommersielt, vil det komme de reisende og samfunnet til gode i form av lavere utslipp og et fremtidsrettet hurtigbåttilbud, underbygger Hallem.

– Båten går nå

Fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune, Hans-Jacob Bønå mener de energieffektive fartøyene er svaret på statens krav om nullutslipp på hurtigbåter. Han mener tidspunktet er akkurat nå.

– Nullutslippskravet på hurtigbåter er absolutt. Forståelig nok, fordi det er svært mye utslippsreduksjon å vinne nettopp på skipsfart og hurtigbåter. Industrien er mobilisert gjennom designprosjektet vi har gjennomført. Fylkeskommunene er klare til å gjennomføre, understreker Bønå.

Portrett av mann med sjegg, uten hår. Orange slips. - Klikk for stort bilde-De energieffektive fartøyene er svaret på statens krav om nullutslipp på hurtigbåter. Tidspunktet er akkurat nå, sier Bønå. Finnmark fylkeskommune

Hurtigbåt er eneste alternativ

Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik, argumenterer med at dette handler om å legge grunnlaget for at vi kan sikre hurtigbåten som et konkurransedyktig transportmiddel for fremtiden. Uten statlige midler risikerer man at dette prosjektet legges til kai for godt.

– Dette er jo det eneste alternative transportmidlet for svært mange øyområder langs kysten. Med nye, utslippsfrie hurtigbåter vil vi sikre en effektiv og miljøvennlig transport for store bo – og arbeidsmarkedsregioner, langs vår langstrakte kyst, avslutter fylkesrådsleder Eggesvik.