Cookie Consent by TermsFeed Vil samle alle samiske stemmer til samsnakk - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil samle alle samiske stemmer til samsnakk

Det har vært harde fronter i avisene og sosiale medier etter åpningen av den europeiske kulturhovedstaden, Bodø 2024. – Vi trenger ikke splid og steile fronter. Vi trenger å snakke sammen for å utvikle det samiske Nordland, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Fire personer oppstilt, tre kledd i samiske kofter og en kledd i dress. - Klikk for stort bildeF.v. Politisk rådgiver i sametinget, Anne Henriette Nilut, Sametingsråd Maja Kristine Jåma, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik Trond-Erlend Willassen

I møte med sametingsrådene Maja Kristine Jåma og Mikkel Eskil Mikkelsen denne uken, la fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik fram en tanke om å forene alle gode krefter i regelmessige samsnakk-møter.

– Det er trist å lese alle kommentarene som bare egler til strid og som bygger opp rundt fordommer, forsterker konflikter, spiller på dere og oss, og hvem som kom hit først. Det vi trenger er å bygge et samfunn som ivaretar ulike kulturer og behovet for tilhørighet og identitet, argumenterer fylkesrådsleder Svein Eggesvik.

Dobbelt utenforskap

I møte med sametingsrådene Jåma og Mikkelsen var både Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og «Divna. Aktan. - Strategi mot ungt utenforskap», viktige tema.

– I strategien mot ungt utenforskap er et eget kapittel viet til samiske unge, som på mange måter risikerer å stå i et dobbelt utenforskap. Både sett opp mot storsamfunnet, et utenforskap som dessverre alt for mange nordlendinger står i. Men i tillegg havner noen unge samer i utenforskap i sine egne samfunn, av ulike årsaker. Det krever både kunnskap og god dialog for å finne de gode løsningene, argumenterer Eggesvik.

Språk er viktig for identitet

Delmål 3 i strategien sier at «Samiske unge skal kunne delta i samfunnet på egne kulturelle og språklige premisser». Fylkesrådsleder Eggesvik mener det gjøres mye bra arbeid, men at det åpenbart fortsatt bør være et sterkt fokus på samisk kultur og språk.

– Vi ser at vi må styrke de samiske nettverkene som allerede eksisterer. Og vi må som nevnt samle disse til regelmessig samsnakk, sier Eggesvik, og påpeker at det er så mange som fem ulike samiske språk i Nordland.

Tre personer sitter langs et bord, kledd i samiske kofter - Klikk for stort bildePolitisk rådgiver i Sametinget, Anne Henriette Nilut, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd Maja Kristine Jåma Trond-Erlend Willassen

– Særlig lulesamisk, pitesamisk og umesamisk trenger et spesielt fokus, argumenterer Eggesvik.

Språk- og kultursatsing

Det er startet en stor kampanje for å synliggjøre alle 5 samiske språk i Nordland – Hele Nordland snakker. Knut Hamsun videregående skole har fått status som ressursskole for samisk språk, og kjører et pilotprosjekt ut 2025. I tillegg skal Nordland fylkeskommune prøve ut samisk som valgbart språk for alle elever på videregående skole.

– Og i tillegg har Knut Hamsun videregående skole opprettet et valgfag i samisk historie og samfunn dette skoleåret. Vi gjør altså ganske mye. Og likevel ser vi at vi må legge mye vekt på dette arbeidet videre. Det ser vi nokså tydelig i debatten som har gått denne uka, avslutter fylkesrådsleder i Nordland Svein Øien Eggesvik.