Videoer med relevans for besøksforvaltning

Videoer med relevans for besøksforvaltning

Her har vi samlet noen videoer som vi syns har relevans for besøksforvaltning på ulike måter.

Visit Flanderen har stilt en del fundamentale spørsmål rundt hva som skal være deres reiselivstrategi framover. Hvordan kan de unngå overturismen som f.eks. Venezia, Barcelona og Dubrovnik sliter med? Hvordan skal de sikre en sunn balanse mellom interessene til lokalbefolkning, besøkende og reiselivsnæringa? 

Både fiskeriene og reiselivet konkurrerer om de mest attraktive tomtene ved sjøkanten. Denne videoen viser stemmene til de lokale fiskere i Portland i USA som er bekymret for at reiselivsnæringen skyver de ut av havneområdene som tradisjonelt har vært brukt av fiskerne. 

De siste årene har det blitt stadig flere besøkende som går i utmarka og som forstyrrer sau på sommerbeite. Nå er det laget en humoristisk video fra Lofoten om hvordan man skal oppføre seg i møte med sauene.

Til toppen