OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Om prosjektet

Nordland fylkeskommune har gjennom mange år bygd opp kunnskap og kompetanse på opplevelsesbasert reiseliv. Et avgjørende grep i satsingen er å skifte fokus fra volum til verdiskaping. Det er ikke antall besøkende i seg selv som er avgjørende, men den verdien besøkende skaper lokalt. Reiselivsnæringen kan bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn dersom den utvikles på en måte som tar hensyn til tålegrensene for lokalsamfunn, natur, landskap, kultur og lokal verdiskaping. Besøksforvaltning omhandler tema som hjelper til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. 

Nordland fylkeskommune startet i 2018 et 3-5 årig pilotprosjekt på besøksforvaltning i Nordland. Prosjektet skal bidra til utviklingen av et bærekraftig og opplevelsesbasert reiseliv som gir lokal verdiskaping i fylket. Målet er å utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.

Artikkelliste