Om prosjektet

Om prosjektet

Nordland fylkeskommune har gjennom mange år bygd opp kunnskap og kompetanse på opplevelsesbasert reiseliv. Et avgjørende grep i satsingen er å skifte fokus fra volum til verdiskaping. Det er ikke antall besøkende i seg selv som er avgjørende, men den verdien besøkende skaper lokalt. Reiselivsnæringen kan bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn dersom den utvikles på en måte som tar hensyn til tålegrensene for lokalsamfunn, natur, landskap, kultur og lokal verdiskaping. Besøksforvaltning omhandler tema som hjelper til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. 

Nordland fylkeskommune startet i 2018 et 3-5 årig pilotprosjekt på besøksforvaltning i Nordland. Prosjektet skal bidra til utviklingen av et bærekraftig og opplevelsesbasert reiseliv som gir lokal verdiskaping i fylket. Målet er å utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.

Pilotprosjektet har laget en rapport som oppsummerer noen av tiltakene som er igangsatt i løpet av prosjektperiodens første halvannet år.

Reiseliv- og opplevelsesnæringen er et viktig satsingsområde for Nordland fylkeskommune. Besøksforvaltning handler om å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. 

 Elizabeth Becker,

 Elizabeth Becker er en prisvinnende journalist og forfatter av boka "Overbooked. The Exploding Business of Travel and Tourism". Pilotprosjektet inviterte henne på vårt første arbeidsseminar og dette var første gang hun besøkte Norge. Vi tok henne med rundt i Lofoten hvor hun fikk møte noen av aktørene vi jobber med i pilotprosjektet. I dette intervjuet snakker hun om hva hun mener er de største utfordringene for norsk reiseliv og hva hun mener vi bør fokusere på for å løse disse.   

Cillian Murphy

 Cillian Murphy har vært sentral i den prisvinnende utviklingen av ansvarlig turisme på Loop Head Peninsula i Irland. Pilotprosjektet inviterte han til arbeidsseminaret i Svolvær i september 2018 for å dele sine erfaringer med oss. Det var første gangen han besøkte Lofoten og fikk møte lokale aktører her. I dette intervjuet reflekterer han over inntrykkene han har fått og tanker om videre utvikling av reisemålet Lofoten. 

Chris Doyle

 Chris Doyle er ansvarlig direktør for Europa og strategisk utvikling i Adventure Travel Trade Association (ATTA). Chris har samarbeidet flere år med klyngenettverket Innovative Opplevelser og besøkt Lofoten tidligere bl.a. i forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse. Denne gangen var han invitert i forbindelse med seminaret i besøksforvaltning som ble arrangert i Svolvær i september 2018. I dette intervjuet snakker han om det han mener er de viktigste utfordringene for norsk reiselivsnæring og hvordan små reiselivsbedrifter kan bidra til en mer ansvarlig og bærekraftig turisme.

Svartisen i Meløy kommune

Besøksforvaltning handler om å sette lokalsamfunnet først, og deretter se hvordan besøksnæringer kan bidra til den utviklingen stedet ønsker. – Reiseliv gir muligheter. Men vi må våge å spørre oss om hva reiselivet skal bidra med for oss, sier Ann Heidi Hansen, leder for Nordland fylkeskommunes prosjekt besøksforvaltning.

 

Til toppen