Cookie Consent by TermsFeed Barentssamarbeid og nordområdene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Barentssamarbeid og nordområdene

Barentssamarbeidet er preget av Russlands krigføring i Ukraina. Samarbeidet med Russland er derfor lagt på is.

Barentssamarbeidet omfatter både et nasjonalt og et regionalt nivå, og representerte en innovativ tilnærming til regionalt samarbeid da ideen først ble unnfanget tidlig på 1990-tallet. Særlig på folk-til-folk-nivå har regionbyggingsprosjektet vært en suksess og bidratt til å styrke den gjensidige forståelsen på tvers av grensene i nord. Russisk engasjement og norsk-russisk samarbeid utgjør i dag en avgjørende akse i den norske nordområdepolitikken.

For Nordland fylkeskommune er det viktig med en styrking av det regionalpolitiske elementet i Barentssamarbeidet. Det er viktig at Barentssekretariatet viser evne til å videreutvikle dette i tråd med de føringer som ligger i strategiplanen for Barentssekretariatet. Klarer vi å speile utviklingen i nordområdene vil Barentssekretariatet kunne bli en enda viktigere aktør.

Finland har formannskapet 2021-2023, og Nenets Autonome Okrug leder Barents regionråd i samme periode. 

 

Barentssekretariatet

Barentssekretariatet logo - Klikk for stort bildeDet norske barentssekretariatet

     

Barentssekretariatet bidrar til å utvikle det norsk-russiske samarbeidet i nord gjennom å fremme grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom nordmenn og russere. Det er også et kompetansesenter på norsk-russiske relasjoner og på grenseregionalt samarbeid.

Barentssekretariatets arbeidsoppgaver kan deles i tre:

  1. Prosjektfinansiering
  2. Ressurssenter
  3. Koordinator i forbindelse med prosjekthåndtering innenfor Barentsprogrammet

Årlig tildeles det midler til prosjekter av svært ulik karakter og med svært forskjellig kostnadsnivå. Alt fra små prosjekter på 5 000-10 000 kr, til prosjekter med totalbudsjett på flere millioner.

Barentssekretariatet eies av Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Styret utgjøres av fire representanter oppnevnt av eierne. Barentssekretariatet finansieres gjennom 3-årige avtaler med Utenriksdepartementet.

Mer informasjon om Barentssekretariatet finner du her

 

Det internasjonale Barentssekretariatet (IBS), Barents Regionråd og Barents Regionkomitè

Logo International Barents Secretariat - Klikk for stort bildeInternational Barents Secretariat (IBS)

  

Regionrådet (Barents Regional Council - BRC) består av representanter for de 13 regionale enhetene som utgjør Barentsregionen, samt representanter for de tre urfolkene i regionen: samer, nenetsere og vepsere. Nordland fylkeskommune er med i Barents regionråd, ved fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Vi har også en administrativ representant i Barents regionkomitè. 

Det internasjonale Barentssekretariatet i Kirkenes ble etablert i 2008. Sekretariatet koordinerer enkelte aktiviteter i Barentsregionen og fungerer som sekretariat og arkiv for alle møter i Regionrådet og Barentsrådet. 

Størstedelen av det praktiske arbeidet i Barentssamarbeidet gjøres i arbeidsgruppene, og en viktig oppgave for formannskapet er å støtte og stimulere dette arbeidet. Det finnes mellomstatlige, regionale og blandede arbeidsgrupper. De konkrete oppgavene til arbeidsgruppene har vært å styrke og fremme regionalt samarbeid over et bredt spekter: næringsliv, miljø, samferdsel og kommunikasjon, utdanning og forskning, helse, kultur, urfolk, redningssamarbeid, ungdomsspørsmål.

Nordland fylkeskommune er representert i flere av arbeidsgruppene i barentssamarbeidet.

Les mer om Barentssamarbeidet her

 

Arktisk Råd  

Arktisk råd logo - Klikk for stort bildeArktisk råd

 

Arktisk råd er et samarbeid mellom 8 stater på nasjonalt nivå. Regionene har ingen formell status i Arktisk råd. Den norske regjeringen har valgt å trekke inn fylkeskommunene i Nord-Norge i forbindelse med planlegging og gjennomføring av møtene i Arktisk råd, slik at man dermed får en slags observatørrolle. Det er Russland som har formannskapet i perioden 2021-2023, og da er det Troms og Finnmark fylkeskommune som ivaretar denne observatørrollen. Nordland trer inn i rollen når Norge overtar formannskapet i 2023. 

Les mer om Arktisk Råd her