OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom internasjonalt arbeid skal vi bidra til å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet, øke kunnskap og skape synergi.

Internasjonalt samarbeid er en gjennomgående prioritering i Nordland fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler, og så vi er med i en rekke internasjonale organisasjoner, komiteer og andre samarbeidsarenaer. Målsettingen er å påvirke europeisk og regional politikk i saker av interesse for Nordland, i tillegg til å legge til rette for økt deltakelse i utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for vårt fylke. Vi deltar i disse nettverkene både ut fra en langsiktig strategi og ut fra et kortsiktig mål om å drive lobbyarbeid i konkrete saker eller iverksettelse av prosjekter.

Internasjonalt kontor er norsk kontaktpunkt for NORA og Interreg NPA, og deltar i forvaltning av Interreg Aurora og ENI Kolarctic. I tillegg har vi stryke relasjoner med partnere i andre landet, som for eksempel Russland, Kina og Italia, og vi har gode arbeidsforhold med Norges Nordisk naboer. Ny Internasjonal Strategi skal vedtas i 2021 og definerer innretning på våre satsinger fram til 2025.

Vi jobber innen fylkesrådslederskontoret og har tett samspill med politiske ledere i Nordland, så vi kan har en sterkere internasjonal strategi. I tillegg gir vi andre avdelinger råd om internasjonale finansieringsmuligheter og samarbeid med parallelle kolleger i andre land.