OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom internasjonalt arbeid skal vi bidra til å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet, øke kunnskap og skape synergi.

Internasjonalt samarbeid er en gjennomgående prioritering i Nordland fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler. Den norske regjeringen stimulerer til internasjonalt samarbeid gjennom EØS-avtalen, blant annet ved å legge til rette for norsk deltagelse i ulike europeiske samarbeidsprogram. Internasjonalt kontor er norsk kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis, NORA og deltar i forvaltning av Interreg Aurora og ENI Kolarctic. Ny Internasjonal Strategi skal vedtas i 2021 og definerer innretning på våre satsinger fram til 2025. Les mer om samarbeidsmuligheter og Nordlands engasjement internasjonalt på våre nettsider.