Cookie Consent by TermsFeed Internasjonalt samarbeid - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Internasjonalt samarbeid

Gjennom internasjonalt arbeid skal vi bidra til å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet, øke kunnskap og skape synergi.

Internasjonalt samarbeid er en gjennomgående prioritering i Nordland fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler. Vi deltar i en rekke internasjonale organisasjoner, komiteer og andre samarbeidsarenaer. Vi har også et bilateralt samarbeid med regioner i tre land.

Vårt mål er å bruke internasjonal erfaring og kunnskap i utviklingen av Nordlandssamfunnet. Og å skaffe internasjonal finansiering til gode prosjekter til det beste for innbyggerne i Nordland. 

Vi ønsker å påvirke beslutninger i EU-systemet i saker av interesse for Nordland.  Derfor deltar vi i ulike nettverk både ut fra en langsiktig strategi og ut fra et kortsiktig mål om å drive lobbyarbeid i konkrete saker eller iverksettelse av prosjekter.

Internasjonalt kontor skal legge til rette for politisk deltakelse i de mange foraene hvor fylkeskommunen er representert. Vi skal veilede aktører i Nordland som ønsker å delta i internasjonale prosjekter. Og vi skal koordinere det internasjonale arbeidet internt i fylkeskommunen.

Internasjonalt kontor er norsk kontaktpunkt for NORA (det nordatlantiske samarbeidet) og Interregprogrammet NPA (Northern Periphery and Arctic). Vi deltar også i forvaltning av to andre interregprogrammer; Aurora og Kolarctic.

Vi deltar aktivt i ulike former for samarbeid i nordisk sammenheng, og i Barentsregionen.

Nordland fylkesting vedtok i desember 2021 en ny internasjonal strategi for perioden 2022-2026. Denne strategien, sammen med handlingsplanen som skal utarbeides, vil definere innretningen på vårt internasjonale arbeid i årene som kommer.