Cookie Consent by TermsFeed Eu programmer 2021- 2027 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Eu programmer 2021- 2027

Norge har siden 1996 deltatt i en rekke av EUs programmer. Organisasjoner fra Nordland kan i nåværende programperiode delta i disse EU-programmer.

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid med budsjett på 8 milliarder euro. Organisasjoner fra Nordland kan i programperiode 2021- 2027 delta i Interreg Aurora, Interreg Nordlig periferi og Arktis og Kolarctic. Programmene er under arbeid og mer informasjon om deres budsjett og prioriterte områder blir offentligjort i høst 2021.

Les mer informasjon om Interreg her

 

Horisont Europa

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon med budsjett på 95,5 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

For mer informasjon les mer på nettsider av Forskningsrådet

 

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor med budsjett på 2,4 milliarder euro. Gjennom Kreativt Europa kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.  Kreativt Europa har to del-program:

Kultur-programmet har som formål å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, og er åpent for et bredt spekter av aktører innen ulike sjangre. Kulturrådet er kontaktpunkt for Kreativt Europas kulturprogram.

Mer om kulturprogrammet finner du her

 

MEDIA-programmet har som formål å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa, gjennom en rekke ulike støtteordninger. Programmet forvaltes av Norsk Filminstitutt.

Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 26,5 milliarder. Det er et viktig samarbeidsprogram for kvalitetsutvikling i norsk utdanning, og kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon.

Ersmus+ 2021-2027 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn det forrige programmet. EU har vedtatt en økning på 55% av Erasmus midler. Programmets tre hovedtiltak vil fortsatt være Mobilitet (KA1), samarbeidsprosjekter (KA2) og politikkutforming (KA3).

Les mer om Erasmus+ på nettsider av DIKU