Cookie Consent by TermsFeed Om fylkestinget - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Om fylkestinget

Fylkestinget i Nordland samles fem ganger per år.

Fylkestinget i Nordland har 45 representanter fordelt på ni partier: 

  • Senterpartiet
  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Fremskrittspartiet
  • Kristelig folkeparti
  • Sosialistisk venstreparti
  • Venstre
  • Rødt
  • Miljøpartiet De Grønne.

Fylkestingssamlingene avholdes på ulike steder i fylket og ikke i egen fylkestingssal.

En fylkestingssamling varer i regelen tre dager. Desembersamlingen varer fire dager for at det skal bli bedre tid til å behandle budsjett og økonomiplan. 

Fylkestinget samles i plenum første dag. Ungdommens fylkesråd holder tale til fylkestinget under åpningen. Ordførere fra kommunene i Nordland inviteres til å hilse fylkestinget. Saker på sakskartet behandles i komiteer og partigrupper, før de voteres over i plenum. 

Møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt er møtene i klagenemnda og møter der det behandles saker som er unntatt offentlighet.

Ta kontakt med gruppeledere eller komitéledere for å avtale besøk, møter e.a.