Cookie Consent by TermsFeed Fylkestingsmøte - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fylkestingets 1. samling 2023

Saker som behandles under dette fylkestinget   Se nett-tv med fylkestingets sendinger

Tirsdag 21.02.

Kl. 08.55

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl. 09.00

Fylkestingets åpning

Ordfører i Lødingen kommune Hugo Bongard Jacobsen hilser fylkestinget 

Ungdommens fylkesråd ved leder Sigurd Hjelle taler til fylkestinget

Årsmelding:

  • Mobbeombud Lasse Knutsen
  • Elev- og lærlingombud Espen Edvardsen
  • Yrkesopplæringsnemnda ved nestleder Rita Lekang

Orientering fra fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik om varsel og oppsigelse

Behandling av sak 37/23 Valg av fylkesrådets leder, nestleder og fylkesråd 2023

Tiltredelseserklæring fra fylkesrådsleder

Redegjørelse fylkesråd for plan og næring om Kraftperspektiv på Nordland

Kl. 11.30

Tematime – Samfunnssikkerhet ved Odd Jarl Borch

Kl. 12.30

Lunsjpause

Kl. 13.30

Gruppemøte

Kl. 15.00

Komitemøter

Kl. 16.30

Matpause

Kl. 17.00

Gruppemøter

Kl. 18.30-19.30

Komitemøter

Kl. 20.00

Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime

Kl. 20.30

Felles middag

 

Onsdag 22.02.

Kl. 08.45

Gruppemøter

Kl. 10.15

Komitemøte

Kl. 11.15

Orientering fra Helse Nord til fylkestinget

Kl.11.45

Orienteringer, legges frem skriftlig:

  • Utsettes - Fylkesrådsleder om Bodø2024
  • Fylkesråd for transport og infrastruktur om Nasjonal transportplan 2025-2036 og prosess
  • Fylkesråd for utdanning og kompetanse om Inkluderende russefeiring

Debatt på tiltredelseserklæring og redegjørelse

Kl. 12.50

Lunsjpause

Kl. 13.30

Frist for innlevering av uttalelser

Kl. 13.45

Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl. 17.00

Kl. 18.00

Matpause og gruppemøter

Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl. 19.00

Frist for signering av uttalelser

Fylkestingets forhandlinger fortsetter utover kvelden

 

Torsdag 23.02.

Kl. 08.30

Saksbehandling

Kl. 11.30

Utsjekking av rom og lunsjpause

Kl. 12.30

Fortsettelse saksbehandling

Kl. 16.00

Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov