Medvirkning i Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har lange tradisjoner når det gjelder å legge til rette for systematisk og representativ deltakelse og medvirkning for alle grupper; barn og unge, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser - satt i system og gitt legitimitet gjennom mandat vedtatt av fylkestinget. Dette bidrar til aktive samfunnsborgere og bedret folkehelse.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Åshild   Opøyen
Leder
Tone-Lise  Fische
Rådgiver
Trine  Grytøyr
Veileder Ungdommens fylkesting
Nick  Williams
Rådgiver
  •   +47 75 65 04 15
  •   +47 47 81 92 94
  •   ndw@nfk.no
Karine  Johansen
Elev- og lærlingombud