Cookie Consent by TermsFeed Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

NFTU er et rådgivende og samordnende utvalg innen trafikksikkerhet i fylket.  En av oppgavene til NFTU er å tildele tilskudd til små og store trafikksikkerhetstiltak i Nordland.

Fylkeskommunene har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i sitt fylke. Dette arbeidet er ofte organisert gjennom et trafikksikkerhetsutvalg (FTU) eller lignende i hvert fylke, i Nordland er dette NFTU.

Utvalget er politisk og det er kun de politiske medlemmene som har stemmerett i vedtakssakene. De konsultative medlemmene representerer ulike fagmiljø og bidrar med faglige betraktninger.

Møteplan

NFTU har møter fire ganger i året. Se møteplan her

Medlemmer 

NFTU består av tre politiske medlemmer som er valgt for perioden 2019-2023:

Konsultative medlemmer: 

 • Stig Magne Rikardsen, MIND-senteret
 • Tom Freddy Johansen, Nordland politidistrikt
 • Jan-Åge Karlsen, Statens vegvesen
 • Kari Vassbotn og Marianne Bakos, Trygg Trafikk
 • Stine Wingan Larsen/Elias Wiik, Ungdommens fylkesråd
 • Mai-Helen Walsnes, Eldrerådet i Nordland
 • Svein Møllersen/Stian Hiis Bergh, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
 • Odd Inge Bardal, Fylkesdirektør Transport og infrastruktur 
 • Thor-Wiggo Skille, rådgiver Organisasjon og samfunnskontakt, Nordland fylkeskommune
 • Tove Solvang, rådgiver Folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune
 • Ivar Heggli, Toril Barthel, Silje Bergsnev, Transport og infrastruktur, Nordland fylkeskommune

Årsplan med budsjett

Les årsplan med budsjett for 2023 (PDF, 360 kB)

Retningslinjer for å søke tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (PDF, 473 kB)