Cookie Consent by TermsFeed Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

NFTU er et rådgivende og samordnende utvalg innen trafikksikkerhet i fylket.  En av oppgavene til NFTU er å tildele tilskudd til små og store trafikksikkerhetstiltak i Nordland.

Fylkeskommunene har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i sitt fylke. Dette arbeidet er ofte organisert gjennom et trafikksikkerhetsutvalg (FTU) eller lignende i hvert fylke, i Nordland er dette NFTU.

Utvalget er politisk og det er kun de politiske medlemmene som har stemmerett i vedtakssakene. De konsultative medlemmene representerer ulike fagmiljø og bidrar med faglige betraktninger.

Møteplan

NFTU har møter tre til fire ganger i året. Se møteplan her

Medlemmer 

NFTU består av tre politiske medlemmer med vara, som er valgt for perioden 2023-2027:

 • Leder Marianne Dobak Kvensjø, fylkesråd for samferdsel
 • Nestleder Richard Dagsvik, Frp
 • Medlem Håkon Møller, MDG
 • Varamedlemmer:  Siv Anita J. Brekke, H, Stian Hiis Berg, H, Lena Amalie Hamnes, Ap

 

Konsultative medlemmer: 

 • Stig Magne Rikardsen, MIND-senteret
 • Tom Freddy Johansen, Nordland politidistrikt
 • Geir Harald Marthinsen, distriktsleder UP
 • Jan-Åge Karlsen og Line Margrethe Hansen, Statens vegvesen
 • Kari Vassbotn og Marianne Bakos, Trygg Trafikk
 • Barbro Husjord, Norges trafikkskoleforbund
 • Mai-Helen Walsnes, Eldrerådet i Nordland,
 • Marie Kristin Tønder Dahlskjær, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
 • Odd Inge Bardal, Fylkesdirektør Transport og infrastruktur 
 • Thor-Wiggo Skille, rådgiver Organisasjon og samfunnskontakt, Nordland fylkeskommune
 • Freddy Pedersen, rådgiver Folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune
 • Ivar Heggli, faggruppeleder vegforvaltning, Nordland fylkeskommune
 • Silje Bergsnev, Transport og infrastruktur, Nordland fylkeskommune
 • Kristin Meland, utvalgssekretær

 

Årsplan 2024 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (PDF, 480 kB)

Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler