Cookie Consent by TermsFeed Satsinger og prosjekter - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Satsinger og prosjekter

Friluftslivets ferdselsårer

Kommunene i Nordland jobber med utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Kartleggingsarbeidet er et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunal og regional planlegging.

Samarbeid med friluftsrådene

Nordland har 7 friluftsråd som dekker samtlige kommuner. Vi har samarbeidsavtaler med alle rådene om friluftsliv og folkehelse og gjennomfører den årlige fagsamlingen, SMIA.