Cookie Consent by TermsFeed Søknad om avkjørsel - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Søknad om avkjørsel

Skal du bygge eller endre avkjørsel på en eiendom som ligger langs en fylkesveg? 

Du trenger godkjenning fra fylkeskommunen dersom du skal:

 • bygge ny avkjørsel
 • flytte en avkjørsel
 • endre eller utvide bruken av en avkjørsel
   

Med avkjørsel mener vi forbindelsen (tilknytningspunktet) mellom eiendommen og en offentlig veg, eller mellom en privat veg og en offentlig veg.

Ny rammeplan 

Nordland fylkeskommune har vedtatt en revidert rammeplan der fylkesvegene er differensiert i ulike holdningsklasser innenfor hovedkriteriene:

 • vegens transportmessige betydning
 • trafikksikkerhet
 • miljøhensyn
 • vegens arealbehov
   

Vi legger holdningsklassene til grunn når vi behandler en søknad om avkjørsel. I tillegg til forholdene i selve avkjørselen, må vi også ta hensyn til framkommelighet og trafikksikkerheten på den vegen du har søkt om avkjørsel fra. 

Hva gjelder for deg? Se kart under. Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Kart for rammeplan for holdningsklasser

 

Les mer

Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg i Nordland 2021 (PDF, 3 MB)

Slik søker du

Du må søke på nettsidene til Statens vegvesen, også når det gjelder avkjørsel til en fylkesveg. På nettsiden finner du også informasjon om hva du trenger å legge ved. 

Søk om avkjørsel

Hva skjer videre med søknaden din?

Søknaden blir automatisk sendt til behandling hos den som er vegeier for den offentlige vegen. Det er fylkeskommunen som behandler søknad om avkjørsel til en fylkesveg.