Cookie Consent by TermsFeed Dispensasjon fra byggegrenser - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs vegen eller en gang- og sykkelveg som fylkeskommunen eier? Da må du søke om dispensasjon fra byggegrenser.

Du må også søke hvis du vil sette opp murer, støyskjermer, parkeringsplasser, tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt andre innretninger. 

Ny rammeplan – sjekk om du trenger å søke

Før måtte du søke om dispensasjon fra Veglovens bestemmelser om byggegrense langs offentlig veg hvis innretningen var nærmere enn 50 meter fra fylkesvegen. Nå har Nordland fylkeskommune endret dette. 50-metergrensa gjelder fortsatt for de viktigste ferdselsårene, men langs viktige/lokale fylkesveger kan du bygge så nært som 30 eller 15 meter uten søknad. 

Hva gjelder for deg? Se kart med holdningsklasser

Ta kontakt hvis du lurer på noe. 

Les mer

Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg i Nordland 2021 (PDF, 3 MB)

Slik søker du

Les mer og søk på nettsiden til Statens vegvesen

Hva skjer videre med søknaden din?

Hvis det gjelder fylkesveg vil søknaden automatisk sendes til fylkeskommunen, som behandler den.