Cookie Consent by TermsFeed Nasjonal transportplan - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. NTP for 2022–2033 ble vedtatt i Stortinget våren 2021. 

Se alt om NTP på nettsiden til Regjeringen  

Arbeidet med NTP 20222033

Samferdselsdepartementet ga flere deloppdrag til transportvirksomhetene. Svarene, som var på høring fram til 1. juli 2020, finner du under. Disse utgjør samlet virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP 2022-2033.  Virksomhetene la ikke som tidligere fram et felles grunnlagsdokument.

Fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget ble også invitert til å komme med innspill til arbeidet.

Nordland fylkeskommunes innspill til NTP 2022-2033
Her kan du lese alle innspill fra Nordland fylkeskommune til Nasjonal transportplan 2022-2033: