Cookie Consent by TermsFeed Regional transportplan - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Regional transportplan

Regional transportplan 2022-2033 ble vedtatt av fylkestinget juni 2022, og gjelder frem til 2033. Regional transportplan består av en strategisk del og et handlingsprogram. 

Om regional transportplan

Hovedformålet med RTP er å etablere en strategisk overbygning for å samordne Nordlands ansvarsområder i en felles plan, og å kunne se virkemidlene under de forskjellige transportformer i sammenheng. Videre å utvikle de viktigste prioriteringene og tiltakene som må gjøres i fylket for å løse dagens og fremtidens transportbehov og transportløsninger.

Planen skal omhandle hele transportsystemet i fylket og i tillegg temaer utenfor fylkeskommunens sine ansvarsområder. Planen skal revideres hvert fjerde år.

Finansiering av tiltakene vurderes årlig i behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett.

Regional transportplan 2022-2033 samlet dokument - vedtak, strategi

RTP Nordland 2022-2033 - Handlingsprogram (PDF, 2 MB) 

RTP Nordland 2022-2033 - Strategidokument (PDF, 3 MB)

Regional transportplan - saksfremlegg fylkestinget (PDF, 16 MB) 

Behandlingen av RTP med høringsinnspill i fylkestinget