Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd til videreutdanning i valgfag trafikk - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd til videreutdanning i valgfag trafikk

Valgfag trafikk er et er et tilbud til elevene på ungdomstrinnet fra 9. klasse, forutsatt at eleven er fylt 15 år. NFTU skal tilrettelegge for at alle kommuner i fylket har et tilbud om valgfag trafikk ved minst en av kommunenes skoler.

Offentlige skoleverk kan gi obligatorisk opplæring i trafikalt grunnkurs hvis det faller inn under opplæringslova. Det vil si at det må være en del av skolens ordinære opplæringstilbud og underlagt tilsyn fra det offentlige skoleverket.  Trafikalt grunnkurs tilbys som en integrert del av valgfaget trafikk.

NFTU vil legge til rette for at flest mulig kommuner har lærere som kan undervise i valgfag trafikk, og etter søknad kan det innvilges tilskudd for å bygge på nødvendig kompetanse. For å kunne undervise på trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfag trafikk, kreves det etter trafikkopplæringsforskriften § 6-4 andre ledd godkjenning som trafikklærer, eller at læreren har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet og førerett i klasse B.

Trygg Trafikk og MIND-senteret legger til rette for en nettverkssamling for lærere i fylket. 

Hva kan du søke å få dekket?

  • studie- og semesteravgift
  • bo- og reiseutgifter inntil kr. 10 000,-

Søk om å få stipend til videreutdanning her.

Tilskudd - stipend, valgfag trafikk (nfk.no)

Utgiftene til videreutdanningen dekkes i etterkant for dokumenterte utgifter.

Rapport sendes elektronisk (krever innlogging)

Rapportering - trafikksikkerhetsmidler (nfk.no)

Løpende