Cookie Consent by TermsFeed Artists in Residence - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Artists in Residence

Helt siden slutten av 1800-tallet har Nord-Norge vært et attraktivt mål for kunstnere. Det var Bjørnstjerne Bjørnson som i en artikkel i 1869 oppfordret kunstnere til å reise til Nord-Norge, og kunstnere som Johan Nielssen, Adelsteen Normann, Otto Sinding og Theodor Kittelsen fulgte oppfordringen. Noen tiår senere kom de også fra Paris og fra andre steder i Europa.

Nordland fylkeskommune etablerte i 2013 en egen ordning for gjesteatelier og kunstneropphold kalt; AiR Nordland.

Ordningen ble etablert som en egen satsning inn mot Barentsregionen innen mobilitet og kunstnerutveksling. Ordningen har vært utviklet i samarbeid med miljøer og initiativer som allerede finnes i Nordland. AiR Nordland har en tverrkunstnerisk profil, der de som mottar støtte til en residence kan ha ulik organisasjonsform og innhold.. Pågangen fra søkere til de ulike AiR-ene har i alle disse årene vært stor. De fleste jobber ut ifra en «Open call» – prosess, altså med søkbare utlysninger, mens noen velger ut sine kunstnere selv. Det siste gjelder primært de mindre AiR-ene.

I en stadig mer globalisert tid der Nordområdene sliter med å beholde kompetanse er det viktig å satse på kreative miljøer og bidra til at stedene møter nye impulser. AiR-tiltak er åpenbart viktig for den enkelte kunstner som medvirker, men ordningen gir tydelig langt større samfunnsmessige konsekvenser enn på enkeltkunstners nivå i det mange av tiltakene involverer betydelig frivillig innsats fra lokalsamfunn og nærliggende miljø.

Det er derfor svært viktig å ha virkemidler som reelt stimulerer til videre aktivitet, ny kunnskap, nye internasjonale nettverk og ei tverrfaglig orientert utviklingstenkning i forhold til de utfordringer man står ovenfor i Nordområdene.

Tilskuddsordningen er søknadsbasert med søknadsfrist 1.mars.