Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Statsbudsjettet for 2021 ble fremlagt i dag, og for kulturfeltet i Nordland var det gode nyheter. Filmfond Nord har hittil blitt forskjellsbehandlet sammenlignet med de andre regionale filmfondene i landet, men nå er det statlige bidraget økt.

 

Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet.

  

 

To store stålrelieffer som hang på veggen til Polarsirkelen videregående skole avd. Kongsvegen sine gamle lokaler får nå nytt hjem.

 

Fylkesrådet i Nordland ønsker å gi nesten 50 millioner kroner til prosjektet SKREI i Lofoten. Reiselivsnæringa må være rustet til ting normaliserer seg, og det er viktig å få fortgang i slike prosjekt for å se fremover til samfunnet har normalisert seg, mener et samlet fylkesråd. 

Korona-situasjonen har skapt usikkerhet for alle kulturaktørene i Nordland. Fylkesråd Kirsti Saxi beroliger og sier alle tilskudd blir utbetalt, selv om forestillinger og arrangementer avlyses.

 

Nordland fylkesbibliotek har sammen med folkebibliotekene i Nordland inngått avtale med BookBites som ny plattform for utlån av elektroniske bøker.

  

-Vi vil gjerne overta det fulle ansvar for Nordland teater, men ikke om det er på bekostning av teaterets fremtid sier fylkesråd Kirsti Saxi (SV).

  

I 2021 overtar fylkeskommunen ansvaret for en rekke statlige kulturoppgaver. – problemet er at det ikke følger penger med, sier fylkesråd Kirsti Saxi.   

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø