Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Bodø/Glimt og Eilertsen & Granados teaterkompani i Stamsund fikk i dag tildelt kulturpris for 2020 av Nordland fylkeskommune. Vinnerne har på hver sin måte bidratt til gi nordlendingene større felles opplevelser og mye glede.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har nylig sendt en formell henvendelse til Nordnorsk Kunstmuseum der hun har bedt museet etablere en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø.

I forbindelse med samisk språkuke har Nordland fylkesbibliotek tatt initiativ til å få oversatt skilt og hyllemerking på bibliotekene i Nordland til samisk.

 

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har besluttet at søknaden fra The Whale om å få dispensasjon fra kulturminneloven innvilges. Dette betyr at arbeidet med The Whale kan fortsette framover.

Statsbudsjettet for 2021 ble fremlagt i dag, og for kulturfeltet i Nordland var det gode nyheter. Filmfond Nord har hittil blitt forskjellsbehandlet sammenlignet med de andre regionale filmfondene i landet, men nå er det statlige bidraget økt.

 

Fylkesrådet bevilger 220 000 kroner til en utstilling av 383 samiske gjenstander som skal tilbakeføres Arran lulesamiske senter fra Universitetets Etnografiske museum i Oslo. Utstillingen åpner i februar 2022.

 

Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet.

  

 

To store stålrelieffer som hang på veggen til Polarsirkelen videregående skole avd. Kongsvegen sine gamle lokaler får nå nytt hjem.

 

Fylkesrådet i Nordland ønsker å gi nesten 50 millioner kroner til prosjektet SKREI i Lofoten. Reiselivsnæringa må være rustet til ting normaliserer seg, og det er viktig å få fortgang i slike prosjekt for å se fremover til samfunnet har normalisert seg, mener et samlet fylkesråd. 

Korona-situasjonen har skapt usikkerhet for alle kulturaktørene i Nordland. Fylkesråd Kirsti Saxi beroliger og sier alle tilskudd blir utbetalt, selv om forestillinger og arrangementer avlyses.

 

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø