Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

-Vi vil gjerne overta det fulle ansvar for Nordland teater, men ikke om det er på bekostning av teaterets fremtid sier fylkesråd Kirsti Saxi (SV).

  

I 2021 overtar fylkeskommunen ansvaret for en rekke statlige kulturoppgaver. – problemet er at det ikke følger penger med, sier fylkesråd Kirsti Saxi.   

Fylkesråd for kultur Kirsti Saxi (SV) står for åpningen av årets Smeltedigelen musikkfestival i Mo i Rana 18 oktober.

Årets andre tildeling av tilskuddsordningen for kulturprosjekter- og arrangementer er fordelt.

  

I går åpnet Sortland Museum utstillingen «SEABED» hvor barn og voksne blir invitert med på en reise ned i havdypet. 

 

 

 

 

Vet du om noen som har gjort en solid innsats for kulturlivet i Nordland, og som fortjener heder og ære? Nå er tiden inne for å komme med forslag.

 

 

 

 

 

 

 

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor profesjonell urfolkskultur å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av urfolkskulturen i Barentsregionen.

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scene­kunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse