Cookie Consent by TermsFeed Om kulturutviklingsseksjonen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Om kulturutviklingsseksjonen

Om kulturutviklingsseksjonen

Kulturutviklingsseksjonen innbefatter flere av Nordland fylkeskommunes kulturtjenester/faggrupper.
De enkelte tjenesters innhold finner du i pekerne på forrige side.

Kulturutviklingsseksjonens oppdrag er :

Å være UTVIKLINGSAKTØR i samhandling med andre for å bidra til samfunnsutvikling
Å bidra til DISTRIBUSJON og PRODUKSJON av mangfoldige kunst- og kulturtjenester som berører.
Å drive KOMPETANSEBYGGING

I seksjonen er det følgende faggrupper:

Arkiv i Nordland
Nordland fylkesbibliotek
Figurteatret i Nordland
Musikk i Nordland
Kunst- og kulturutvikling

Arkiv i Nordland, Nordland fylkesbibliotek, Musikk i Nordland og Figurteatret i Nordland er ytre enheter i organisasjonen, og er alle lokalisert flere steder i Nordland.

Faggruppene er satt sammen slik at de vil være robuste enheter.
Faggruppe for "Kunst- og kulturutvikling" er derfor satt sammen av flere ulike team.  De fleste av disse er på Fylkeshuset i Bodø.

Den kulturelle skolesekken i Nordland og Scenekunst i Nordland er satt sammen til et team og ledes av en fagteamleder.

De øvrige teamene ledes av faggruppeleder for kunst- og kulturutvikling.
Disse teamene er:
Team Ung kultur møtes (UKM)
Team samisk satsning
Team kunst- og kulturutvikling

Sistnevnte team har ansvaret for internasjonalt samarbeid, filmsatsningen, Artists in residence, de ulike kulturtilskuddene, Skulpturlandskap Nordland og Nordland fylkeskommunes kunstsamling.  I tillegg har de også ansvaret for gjennomføring av Nord-Norsk kulturavtale.