Cookie Consent by TermsFeed Videreføring av friluftslivets ferdselsårer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Videreføring av friluftslivets ferdselsårer

Det er et mål for fylkeskommunen å stimulere alle de 41 kommunene i Nordland å delta i prosjektet friluftslivets ferdselsårer. Prosjektets varighet var opprinnelig 2019-2023, men vil nå forlenges i ytterligere 2 år slik at flest mulig kommuner får startet med arbeidet. 

Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt prosjekt ledet av Miljødirektoratet. 

Hovedformålet med prosjektet er helhetlig planlegging, forvaltning og økt kunnskap om ferdselsårene gjennom:

  • å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv
  • kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og samtidig være en plan for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en bærekraftig måte. 

I Nordland legger vi vekt på at besøksforvaltningsperspektivet ivaretas i arbeidet. 

Prosjektet har tre faser: 

  1. Oppdatere kartdatabasene til Kartverket. Første prioritet er databasen for tur- og friluftsruter, men i flere kommuner er det også behov for oppdatering av grunnlagsdatabasen. 
  2. Utvikling av kommunens plan for ferdselsårer basert på kartleggingen
  3. Realisering av tiltakene som fremkommer av planen. 

Mer informasjon om prosjektet, samt veileder for arbeidet finnes på Miljødirektoratet sine hjemmesider.  

I Nordland koordinerer de syv regionale friluftsrådene arbeidet i kommunene, og kan kontaktes ved eventuelle spørsmål. Rådgiver Hege Bekken i Nordland fylkeskommune kan også kontaktes ved spørsmål (hegbek@nfk.no).

Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Miljødirektoratet og Nordland fylkeskommune.