Cookie Consent by TermsFeed Kartlegging av rekrutterings- og trivselsfremmende tiltak i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kartlegging av rekrutterings- og trivselsfremmende tiltak i Nordland

En kartlegging av rekrutterings- og trivselsfremmende tiltak i Nordland ble i vinter gjennomført av Kunnskapsparken Bodø AS. Hovedmålet med kartleggingen var å utarbeide en sammenstilling av prosjekter og rapporter relatert til rekruttering og trivselsfremmende tiltak som er gjennomført i regi av ulike fagmiljø, forvaltningsnivå og organisasjoner i Nordland. 

Prosjektet gikk gjennom, og sammenstilte over 95 rapporter innen temaene steds- samfunnsutvikling folkehelse, frivillighet, tilflytting og rekruttering, bolig og trivsel, inkludering, integrering og rekruttering av innvandrere, og kultur. I tillegg ble det laget en oversikt over antall tiltak og tildelt beløp fra fylkeskommunen i perioden 2008 – 2022.

Resultatet av kartleggingen viser at i perioden 2008 – 2022 har Nordland fylkeskommune gjennom regionalforvaltning bidratt med 1,7 milliarder kroner i tilskudd fordelt på 3635 prosjekt innen støtteordningene Arrangement (15), Attraktive samfunn (160), FM-import (60), Kompetanse (62), Kompetanse i Nordland (3), Kvinnemillionen (59), Omstilling (95), RDA/partnerskap (518), Samisk (650), Samisk språk (34), Stedsutvikling (60), Utkantbutikker (282), Utviklingstiltak (1629) og Visuell kunst (8).

Hele rapporten kan du lese her: Kartlegging av rekrutterings- og trivselsfremmende tiltak i Nordland (PDF, 2 MB).

Rapporten legger vekt på at strategiske planer, nok tid og evalueringer både underveis og etter tiltak vil medføre større suksess av utvikling av fremtidige, attraktive lokalsamfunn i Nordland. Den peker også på at det eksisterer få kunnskapsoppsummeringer eller effektevalueringer på tiltak innen kunst og kultur, og sammenhengen mellom trivsel og bolyst i Nordland. Det kan også være behov for mer kunnskap om effekt av tiltak innenfor folkehelse, frivillighet og integrering.

KPB anbefaler at Nordland fylkeskommune benytter seg av MRS-rapporter (mål og resultatstyringsrapport i Regionalforvaltning) i større grad og fortsetter med sluttrapporteringer for å synliggjøre måloppnåelse som kan bidra til å styre fremtidige satsinger. En annen anbefaling er å utføre jevnlige innbyggerundersøkelser knyttet opp mot temaene i rapporten for å få oversikt over hvor og hvilke typer tiltak som bør settes inn.

Rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag for regionalt planarbeid, og videre arbeid med tilskudd og evalueringer av tiltak og satsinger i regi av Nordland fylkeskommune og andre samarbeidsaktører.