Cookie Consent by TermsFeed Råd og veiledning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sektorfaglig råd og veiledning

Nordland fylkeskommune har veiledningsansvar for fagområder som er tillagt regionalt folkevalgt styringsnivå. Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen fremmer råd og anbefalinger til kommunene i forbindelse med oppstart og høring av plansaker.

I tillegg til myndighetsområdene kulturmiljø, akvakultur, vannmiljø og vegforvaltning, har fylkeskommunen veiledningsansvar knyttet til folkehelse og friluftsliv. Folkehelseloven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven (pbl) og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Fylkeskommunens ansvar er omtalt i §§ 20 – 21. Her heter det blant annet at fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene.