Cookie Consent by TermsFeed Planveiledning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Planveiledning

Nordland fylkeskommune har et veiledningsansvar ovenfor kommunene i saker knyttet til plan- og bygningsloven. 

Fylkeskommunen skal gjennom planveiledning bidra til at regionale interesser i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 blir ivaretatt. Fylkesplanen omfatter arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8) og en regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (kapittel 7). I tillegg vil øvrige regionale planer og strategier sette rammene for regional politikk innen samferdsel, folkehelse, næring og regional utvikling, kulturminnevern og miljø.

Fylkeskommunen ivaretar sitt veiledningsoppdrag gjennom å være høringspart i forbindelse med oppstart og offentlig ettersyn av planer, og gjennom samordning og kompetansebygging på flere arenaer. 

Kontaktpersoner areal- og samfunnsplan:

  • Silje Charlotta Wästlund (silwas@nfk.no)
  • Tim Christian Moseng (timmos@nfk.no)