Kulturminner

kulturminner.jpg - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte Nordlands kulturminner av regional og nasjonal verdi.

Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet, og omfatter både fysiske spor, gjenstander og steder det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredete og kalles gjerne fornminner. Kulturminner yngre enn 1537 omfatter blant annet verneverdige bygninger og anlegg.

 

Nordland har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene er ikke-fornybare ressurser som skal ivaretas som kilder til både identitet, kunnskap og opplevelse. Ofte bevares kulturminnene best gjennom bruk, og det er sentralt at dette gjøres på en bærekraftig måte. Kulturminner er viktige ressurser både i seg selv og som ressurser i steds- og næringsutvikling.

 

Nordlands kulturarv bør ivaretas i et langsiktig perspektiv og i samarbeid med både kommuner, lokalmuseum og ikke minst eiere av kulturminnene.

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 14.06.2016 09:51
IMG_7894.JPG
(17.03.2017)

Torsdag 9. mars arrangerte Nordland fylkeskommune oppstartsmøte og arbeidsseminar om prosjekt «Krigsminner i Nordland».

 

IMG_5305.JPG
(15.02.2017)

Nordland fylkeskommune inviterer til oppstartsmøte og arbeidsseminar om prosjekt "Krigsminner i Nordland" i Bodø 9. mars 2017.

 

1ae. Monument-Beisfjord_1949.jpg
(23.01.2017)

Denne uken reiser en delegasjon fra Nordland til Vojvodina i Serbia for å planlegge en minnemarkering for jugoslaviske krigsfanger.

096.JPG
(10.01.2017)

Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunen» (KIK) inviterer Riksantikvaren også i 2017 kommunene til å søke om midler til å utarbeide en kommunal kulturminneplan. Kommuner som ønsker å gå i gang med slikt arbeid kan søke om inntil kr. 100.000,- hver.

 

IMG_1146.JPG
(27.09.2016)

Nordland fylkeskommune inviterer til en kulturminneplansamling i Bodø 13. oktober 2016.

leksikon2.jpg
(17.08.2016)

NRK Nordlands fylkesleksikon er nå overført til Arkiv i Nordlands (AiN) nettsider. 

IMG_5239.JPG
(07.07.2016)

 

Riksantikvar Jørn Holme besøkte Fauske for å se de mange flotte kulturminnene som fins i Sulitjelma.  

100_0413.JPG
(07.07.2016)

 

Nordland fylkeskommune skal foreta registrering av kulturminner fra andre verdenskrig.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse (KrF)
Geir Davidsen
Seksjonsleder kulturminner
Ansatte