Cookie Consent by TermsFeed Hvem skal bygge byen? - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hvem skal bygge byen?

Seminar og workshop med Mosjøen som case

19. - 20. september 2012

Sted: Fru Haugans hotell, Mosjøen 

Nordland fylkeskommune, Vefsn kommune og Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) inviterte til seminar om by- og tettstedsutvikling i Nordland. Temaet for byromseminar 2012 var samspillet mellom næringslivet og kommunen. Målgruppen var alle kommunene i Nordland og deres samarbeidspartnere i næringslivet og privat sektor.

Seminarrapport

Seminarrapporten er utarbeidet av IN'BY arkitektkontor som hadde ansvaret for det faglige opplegget for workshopen. I rapporten oppsummerer IN'BY de ulike innleggene 19. september og gruppearbeidene fra workshopen dagen, hvor det også ble lagt fram forslag til handlingsplaner for den videre utviklingen av Mosjøen sentrum. IN'BY redegjør for diskusjonen som oppstod på slutten av dagen, og gir en rekke faglige råd for sentrumsutvikling med illustrasjoner og skisser, samt forslag til videre lesning innenfor temaet. 

Les seminarrapporten her (PDF, 4 MB)

Seminardag 19. september

På seminardagen ble temaet "Hvem skal bygge byen?" belyst på ulike måter: Hva er arkitekturens rolle i byutviklingen? Hvilke erfaringer har kommunen fra samarbeid med utbyggersiden? Hvordan kan vi sammen tilrettelegge for en bærekraftig by- og stedsutvikling? Hvem setter agendaen gjennom media? Hvilket spillerom har samarbeidet mellom utbygger og planmyndighet? Og hvilke utfordringer og muligheter har Mosjøen i denne sammenhengen? 

Se seminarprogrammet her (PDF, 192 kB)

Workshop 20. september

Deltakerne arbeidet videre med problemstillingene gjennom en workshop hvor Mosjøen sentrum var case, og hvor det forelå forslag til områderegulering. Gjennom arbeidet med konkrete utfordringer i byplanleggingen i Mosjøen var målet å belyse generelle problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland.