Cookie Consent by TermsFeed Transformasjon og fortetting - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Transformasjon og fortetting

Seminar og workshop med Brønnøysund som case

Tema for byromseminaret i Brønnøysund var knyttet til konsekvenser av transformasjon og fortetting av byer og tettsteder, og hvordan bygningenes volum og høyder har betydning for byens uterom og plassdannelser. Seminaret ble lagt i tilknytning til planleggingen av nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

Seminarrapport

Gehl Architects hadde ansvaret for det faglige opplegget for workshopen, og har utarbeidet en seminarrapport som presenterer resultatene fra gruppearbeidene, sammen med en oppsummering av innleggene fra seminardagen. Målet er at deltakerne med denne rapporten kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid med by- og tettstedsutviklingen i egen kommune. 

Les seminarrapporten her (PDF, 6 MB)

Fortetting med kvalitet som tema 

I by- og tettstedsutviklingen er det bred enighet om at vi skal "fortette med kvalitet" av hensyn til miljø og bærekraftig utvikling, og samtidig ivareta stedets identitet og historie. Byggeskikk, kulturminner og landskapstilpasning er noen viktige stikkord. En lønnsom utbygging i sentrumsområdene krever imidlertid høy grad av utnytting. En av konsekvensene er at byer og tettsteder i Nordland i stadig større grad blir urbane. Hva betyr denne utviklingen for vår måte å bo på? Skal enkelte bydeler få lov til å "sprenge skalaen"? Og hvordan holder kommunene styring på denne utviklingen på en god måte?  

Problemstillingen ble sett i lys av regional politikk hvor regionsentrene er gitt en særlig rolle som lokomotiver i livskraftige regioner, og hvor det skal satses på byer og tettsteder med grunnlag i stedenes egenart. Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen (Ap) bidro sammen med ordfører i Brønnøy kommune, Johnny Hanssen (Ap) med innlegg og delta i paneldebatten sammen med de faglige innlederne på seminardagen 27. mars.

Seminardag 27. mars

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen (AP), innledet sammen med ordfører i Brønnøy kommune, Johnny Hanssen (AP) med å sette dagens tematikk inn i en regional og lokal sammenheng. Fylkesråden påpekte i sitt innlegg på betydningen av regionsenterrollen, transformasjon og fortetting med stedets egenart, og viktigheten av kunnskap i byplanleggingen. Dette ble fulgt opp med tre faglige innlegg, erfaringsutveksling fra to kommuner i Nordland og en paneldebatt. 

Statsviter og skribent Erling Dokk-Holm har blant annet deltatt i utarbeidingen av Faglig råd for bærekraftig byutvikling som ble overlevert regjeringen av 16. desember 2013, og holdt et forrykende innlegg om drivkreftene bak urbanisering, forutsetningene for attraktivitet og de mange gode grunnene for å bygge og bo tettere. Arkitekt Knut Selberg redegjorde for hvordan bygningers volum, høyder og plassering gir ulike konsekvenser for byrommet, og planverkets rolle i å styre utviklingen. Birgitte Svarre fra Gehl Architetcs ga i sitt innlegg et svært godt innblikk hvordan menneskets sanser og behov må være utgangspunkt for hvordan vi planlegger våre byer og byrom.

Disse innleggene ble etterfulgt av Knut Kaspersen fra byplankontoret i Bodø kommune som redegjorde for deres erfaringer med byutvikling i Bodø. Dette både med bakgrunn i formingsveilederen (PDF, 21 MB) som ble utarbeidet på grunnlag av byromseminaret i 2010, og prosessen fram mot forslag til kommuneplanens arealdel hvor det er fremmet forslag om økt fortetting i sentrum. Kristine Røri fra byplankontoret i Sortland kommune fulgte opp med å presenterte Sortland kommunes arbeid med Byplan Sortland, hvor det er lagt stor vekt på medvirkning, blant gjennom gjennomføring av byromseminar i mars 2013, samarbeid med Universititet på Ås (UMB), og tett samarbeid med lokale media. Byplankontoret i Brønnøy kommune ved Lill-Anita Horn og Line Tholstrup introduserte Brønnøysunds historie og utfordringer, og innledet med det diskusjonen om Brønnøysund som case som var tema for workshopen neste dag.

Seminardagen ble avrundet med en paneldebatt med fylkesråd og ordfører sammen med innlederne ble utfordret av ordstyrer Pål Trælvik til å reflektere over de temaene som var blitt tatt opp i løpet av dagen.

Workshop 28. mars

Ideverkstedet dagen etter ble organisert som gruppearbeid ledet av Gehl Architects v/ Birgitte Svarre og Camilla Andersen. I tillegg til å presentere dagens program i sin innledning til workshopen, introduserte Birgitte Svarre også begreper som BEBYGGELSES-tetthet, FUNKSJONS-tetthet og NÆRHET - til andre mennesker, til service og funksjoner, til naturen, til kollektivtrafikk og til andre byer som viktige parametre i byutviklingen.