Regional transportplan Nordland

Regional transportplan skal først og fremst være et redskap for å skape en mer effektiv og enhetlig transportpolitikk i Nordland.  Den skal sikre en planmessig utvikling av gode transportløsninger på tvers av kommuner, landsdeler og over landegrenser.
 
Planen skal revideres hvert fjerde år og skal koordineres med prosessen knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP). Transportplan Nordland skal fungere som en effektiv premissgiver for fylkets innspill til NTP.

Ansvarlig

Rådgiver samferdsel