Cookie Consent by TermsFeed Resultater fra undersøkelse om læringssystem - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Resultater fra undersøkelse om læringssystem

Vinteren 2022/23 ble det gjennomført en undersøkelse blant elever, studenter og lærere i videregående skoler i Nordland. Vi spurte om hvilke behov som finnes ved bruk av læringssystem, og fremtidige ønsker. Her er en oppsummering av funnene!

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble laget for tre grupper. En henvendte seg til ansatte og lærer på de videregående skolene. En henvendte seg til elevene på de videregående skolen og en ble rettet mot deltakere og studenter i Nettskolen i Nordland og Nordland Fagskole.

Svar på undersøkelsen fordelte seg på 767 elever, 73 studenter og 621 lærere. Det var kun åpent for fritekstsvar i lærerundersøkelsen.

En presentasjon med oppsummeringer av undersøkelsen finnes her (PDF, 681 kB)

Fritekstsvar oppsummert av KI

 I undersøkelsen blant lærere var det til sammen 1750 fritekstsvar. En oppsummering foretatt med KI gjenspeiler prosjektgruppens inntrykk av hovedtema i fritekstsvarene. Det er viktig å understreke hensikten med oppsummeringen ikke er å utelukke enkelte tema eller legge mer vekt på noen fremfor andre.

Behov for stabilitet: Lærere ønsker stabilitet etter det som ser ut som en periode med hyppige endringer og introduksjoner av nye systemer. De nevner post-pandemi introduksjonen av VIS og ønsket om å la eksisterende systemer som fungerer være i fred.

Overgangs- og opplæringsproblemer: Flere kommentarer fremhever viktigheten av tilstrekkelig opplæring og en gradvis overgang til et nytt system. Det er en preferanse for parallellkjøring av gamle og nye systemer, og grundig testing før full implementering for å unngå uventede problemer.

Tekniske bekymringer og brukervennlighet: Det er spørsmål om hvorvidt data fra det gamle systemet kan overføres til det nye. Noen kritiserer også Microsoft Teams som en dårlig erstatning for et dedikert LMS på grunn av mangel på brukervennlighet og organisering.

Inkludering av lærere i beslutningsprosessen: Betydningen av å inkludere klasseromslærere i beslutningsprosessen understrekes, med vekt på at de som bruker LMS daglig bør ha en stemme, i stedet for at beslutningen drives av kostnadshensyn alene.

Kompatibilitet og funksjonalitet: Noen kommentarer understreker viktigheten av at det nye LMS er kompatibelt med eksisterende materialer, som testbankene lærerne har utviklet over årene.

Diverse behov: Lærere fra forskjellige spesialiseringer fremhever sine unike krav og behovet for at LMS skal imøtekomme mangfoldige behov, inkludert å beholde historiske data for akkrediteringsformål.

Studenters kjennskap: Noen tilbakemeldinger antyder at man bør vurdere plattformene som studentene allerede er kjent med, som Teams/OneNote, for å redusere opplæringsbyrden.

Preferanse for It's Learning: En sterk preferanse for å opprettholde It's Learning er tydelig, med mange som føler at det er godt integrert i deres arbeidsflyt og kjent for både lærere og studenter.

Bruk av resultater

Innspill i undersøkelsen utgjør et viktig grunnlag i det videre arbeidet i prosjektet. Les mer om hva prosjektgruppen jobber med frem mot april 2024 her