Cookie Consent by TermsFeed Kunnskapsgrunnlag - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er et av verktøyene vi bruker når Nordlands behov for videregående skoletilbud skal bestemmes. Det er bygget på en innsamling av data fra nøytrale, pålitelige kilder og tar sikte på å gi en objektiv og informert oversikt over fylket. Les mer om innhold og inndeling lenger ned.

Om kunnskapsgrunnlaget​

​Her presenteres et utvalg av relevant data innenfor områdene:

  • befolkning
  • utdanning
  • arbeids- og næringsliv

Med dette mener vi både historiske data og fremtidige prognoser. Det er viktig å ha med seg at slike prognoser er heftet med en god del usikkerhet. Det kan likevel være et utgangspunkt for innspill og diskusjoner, der man anvender sin kunnskap om lokale forhold til å nyansere bildet statistikken viser.

Når det gjelder statistikk over hvilke skoler elevene i de ulike kommunene søker seg til, gjelder dette bare de som søker internt i Nordland fylke. Vi har foreløpig ikke tall på hvor mange som søker seg til andre skoler i landet.

Sentrale kilder er Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet. Begge inneholder offentlig statistikk (se lenker lenger ned). I tillegg brukes VIGO som kvalitetssikrer data for videregående opplæring.

I tillegg finnes det lenker til informasjon om hvilke tilbud våre skoler har i dag.

Regioninndeling

I Nordland har vi tre inntaksregioner. (Helgeland, Salten og nordfylket). Det vil si at elever kan søke tilbud på alle skolene i sin region, på like vilkår. 

En del av kunnskapsgrunnlaget tar for seg Nordland fylke som helhet, med blant annet sammenligninger med andre fylker og hele landet.  

For å få en mer detaljert oversikt over status i de ulike delene av fylket, er inntaksregionene delt opp i mindre regioner basert på hvilke skoler de fleste VG1-elevene søker seg til. Det vi her være mulig å se noen nøkkelstatistikker for hver enkelt kommune, og hver enkelt videregående skole.

Klikk på ønsket område:

Nordland i tall

I tillegg til dette kunnskapsgrunnlaget anbefales det å bruke Nordland fylkeskommunes nye kunnskapsportal for informasjon om samfunnsutvikling i fylket, Nordland i tall. Her finnes oppdatert statistikk om Nordland fylke, regioner og kommuner inndelt i 12 hovedtema. Tallgrunnlaget oppdateres automatisk og kilde er primært Statistisk sentralbyrå.