Cookie Consent by TermsFeed Videregående skoletilbud - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Videregående skoletilbud

Nordland fylke har 16 videregående skoler som til sammen tilbyr et bredt spekter av utdanningsmuligheter. 

Hvilke skoler som tilbyr hvilke utdanningsprogram og programområder, blir bestemt av fylkestinget hvert 4. år.  Her finner du informasjon om hvordan dette bestemmes, hvilke kriterier som legges til grunn, og hvordan du kan medvirke i prosessen. I tillegg forklares det hvilke justeringer som foretas hvert år.

Hvorfor en 4-årig plan?

Fylkestinget vedtok i 2019 at dette skulle innføres i Nordland, basert på kriteriene under. En fireårig plan gir et mer forutsigbart tilbud for både elever, skolene og arbeidslivet. Nåværende skoletilbud gjelder fra og med skoleåret 2021/22 til og med skoleåret 2024/25. ​ Dette kalles tilbudsstruktur.

Når det ordinære skoletilbudet bestemmes er det i hovedsak for elever med ungdomsrett (Les mer om rettigheter på vilbli.no). Er du over 24 år og ønsker å ta videregående utdanning har du likevel mange muligheter. Mer info finner du på fylkeskommunens nettsider om opplæring for voksne.

Ny tilbudsstruktur (2025/26 til 2028/29)

Nå skal det jobbes frem ny tilbudsstruktur for skoleåret 2025/26 til og med skoleåret 2028/29. Før forslaget legges fram, ønsker fylkeskommunen, i samarbeid med våre innbyggere, å kartlegge Nordland fylkes behov for videregående utdanning. I forbindelse med dette har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med utvalgt relevant statistikk, og opprettet en innspillsportal der alle er inviterte til å bidra i prosessen.  Innspillsportalen er nå stengt. Neste mulighet for medvirkning vil være når forslag til ny struktur legges ut på høring.

Dette er de viktigste kriteriene vi ser til når tilbudene skal bestemmes. Knytt gjerne innspill opp mot disse.

Tidslinje ny tilbudsstruktur

Tidslinje ny tilbudsstruktur
Måned Tema
November 2023 Lansere digitalt kunnskapsgrunnlag.
Desember 2023 Åpne innspillsportal
Januar 2024 Innspillsmøter med arbeids- og næringslivet i Nordland.
Februar 2024 Oppsummere innspillsmøter.
Mars 2024 Skolenes tilbakemeldinger.
April 2024 Utarbeide forslag til ny struktur
Mai 2024 Høring på forslag til ny struktur
Oktober 2024 Ny struktur vedtas i fylkestinget

Hva skjer hvert år?

Hver vår vil fylkeskommunen foreta en kapasitetstilpasning. Det vil si at det vurderes hvilke av de søkbare tilbudene som skal settes i gang kommende skoleår. Nødvendig justering av antall klasser gjøres også da.  Dette baseres i hovedsak på søkertall som er klare 1.mars. Selv om et tilbud ikke settes i gang et skoleår, vil det likevel være søkbart innenfor samme fireårsperiode.