Cookie Consent by TermsFeed Om tannhelsetjenesten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Om tannhelsetjenesten

Nordland fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og skal sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har ca. 300 ansatte som tar imot våre om lag 82.000 pasienter.

I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjenesten i fylkeskommunen.

Hva kan du forvente av oss?

  • Vi tar deg imot på en hyggelig og trygg måte
  • Du møter tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer som er faglig oppdaterte
  • Du får tilbakemelding om din tannhelsetilstand
  • Du får veiledning i hvordan du opprettholder en god tann- og munnhelse
  • Når du har timeavtale, skal du få beskjed hvis vi er forsinket