Cookie Consent by TermsFeed Om tannhelsetjenesten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Om tannhelsetjenesten

Nordland fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og skal sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har ca. 300 ansatte som tar imot våre om lag 82.000 pasienter.

I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjenesten i fylkeskommunen.

Prioriterte grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester, og er den største pasientgruppen. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som personer med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger, og asylsøkere og innsatte i fengsel. De prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Personer mellom 19 og 20 år får 75 % rabatt og personer mellom 21 og 26 år får 50 % rabatt i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Klinikker som har kapasitet, tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter.