Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre

Tobias fra Ungdommens fylkesting og Kirsten fra Nordland Eldreråd Berit Stensland

Tilgang til kulturopplevelser er viktig for både ungdom og eldre. Søk om støtte til kulturtransport. Det er kr. 350 000 som skal fordeles. Bruk søknadsskjema.

Det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd står bak engangsordningen, som er lik ordningen i 2021 og 2022. Eksempler på kulturarrangement er konserter i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamper, bygdedager og lignende. 

Formålet med ordningen:

Flere ungdommer og eldre skal få delta på kulturarrangement i fylket. 

Hvem kan søke: 

Både ungdomsråd, eldreråd, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Krav til søknad:

  • Pengene skal brukes på transport til kulturarrangement.
  • Alle former for god og sikker transport på vei og til sjøs støttes.
  • Transporten må være universelt utformet og skal tilbys alle unge og eldre.

Gjør slik:

Fyll ut søknadsskjema
https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK385/

Frist:

Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles puljevis og det er “først til mølla” som gjelder. Ta gjerne kontakt med saksbehandler om tidspunkt for behandling. 

Krav om utbetaling

Den som søker og som får tildelt tilskudd, forskutterer alle utgifter. Fylkeskommunen utbetaler tilskuddet så snart kortfattet rapport og krav om utbetaling er mottatt. Utbetaling skjer etter at tiltaket er gjennomført.  

Rapportering Rapportering - tilskudd til kulturtransport (nfk.no)

Løpende.