Cookie Consent by TermsFeed Festivaltilskudd for 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Festivaltilskudd for 2024

Festivaltilskudd for 2024

Nordland fylkeskommune prolongerer ordningen med festivaltilskudd slik den står for ett år. 

Festivaler i Nordland kan søke om ettårig tilskudd for 2024. Fra og med 2025 vi ordningen bli endret.  

Formålet med tilskuddsordning for festivaler er å styrke økonomi, gjennomføringsevne og kompetanse blant festivaler i Nordland, og bidra til å sikre befolkningen tilgang til kunst og kultur på høyt nivå gjennom gode festivalopplevelser.

For denne perioden vil det tildeles festivaltilskudd til festivaler i form av et ettårig festivaltilskudd. 

Det stilles krav til at festivaler som mottar tilskudd skal:

  • Ha kunst og kultur som hovedformål
  • Gjøre kunst- og kulturopplevelser tilgjengelige for alle, og jobbe for å motarbeide utenforskap
  • Vise til nyskapende aktivitet,  fornyelse og utvikling i programprofil og innhold
  • Ha prioritet i egen kommune
  • Vise til medvirkning av – og tilbud til barn og unge
  • Vise til tiltak for mangfold og integrering
  • Fremme lokale og regionale aktører
  • Forholde seg til FNs bærekraftsmål

 

Nordland fylkeskommune prioriterer kulturarrangementer som forholder seg til Norske Kulturarrangørers retningslinjer for tilgjengelighet.

Det vil det være en fordel dersom festivalene satser på en europeisk dimensjon med tanke på den kommende kulturhovedstadssatsningen for Nordland.

Fylkesrådet vedtar hvilke festivaler som blir innvilget tilskudd. En hensiktsmessig geografisk spredning i tildelingene vil være ønskelig.

Søkere som får innvilget støtte, må rapportere for å få utbetalt tilskudd.

 

Søknadskjema

Søknadsfrist: 15. desember 2023.