Cookie Consent by TermsFeed Friluftsliv - statlig tilskudd til friluftsaktivitet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Friluftsliv - statlig tilskudd til friluftsaktivitet

Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
NB! Søknadsfristen er endret - søknadsfrist fra og med 2023 er
1. desember.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd som arbeider med å gjennomføre og stimulere til friluftslivsaktivitet.

Hva kan støttes?

Tiltak som gis støtte må bidra til å oppfylle ordningens målsetting. Det blir primært gitt støtte til friluftslivsaktivitet som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene som det søkes om tilskudd til, for eksempel fiskestenger og telt. Det kan også gis tilskudd til informasjonstiltak om rettigheter og plikter etter allemannsretten. 

Tilskuddsordningen prioriterer: 

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige. 
  • Tiltak som gjennomførtes i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som bidrar til økt deltakelse over tid. 
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier.  
  • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. 
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive. 
  • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper
  • Tiltak som fører til økt deltakelse i friluftsliv blant personer med innvandrerbakgrunn herunder friluftslivstiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn. 
     

Søknad

Søknadsfrist 1. desember. 

Tilskuddsordningen ligger under Miljødirektoratet og søknadene fylles ut på Miljødirektoratets søknadssenter. Rapportering gjøres på samme side.

Miljødirektoratet - Søknadssenter (miljodirektoratet.no)

1. desember