Cookie Consent by TermsFeed Interreg 2021 – 2027 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Interreg 2021 – 2027

EU Norge - Klikk for stort bilde

 

Norge har deltatt i EUs Interreg-programmer siden 1995 da Sverige og Finland som nye EU-medlemmer inviterte Norge til å være med. Interreg er utviklingsprogrammer som bidrar til regionalt samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Nordland skal i neste programperiode 2021-2027 delta i tre Interreg-programmer.

Les om gode eksempler på Interreg-prosjekter her

Interreg Aurora 2021- 2027

Interreg Aurora fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og delområde Sápmi med et samlet budsjett på 1000 mill kr, hvorav 65,1 mill kr er norsk budsjett . Programområdet er blitt mye større enn i forrige programperiode, da det nå har slått sammen de tidligere områdene under programmet Interreg Nord og Interreg Botnia-Atlantica. Interreg Aurora skal prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMB-støtte.
 • Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - investere i energiomstilling, fornybar energi og kampen mot klimaendringer.
 • Innsatsområde (PO4) Et mer sosialt Europa - sysselsetting, utdanning, kompetanse, sosial inkludering samt fremme kultur og bærekraftig reiseliv.
 • Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance – nedbygging av administrative/juridiske grensehindre, folk til folk samarbeid, støtte for bygging av institusjonell kapasitet.

 

interreg aurora region - Klikk for stort bilde

 

 

Interreg Nordlig Periferi og Arktis 2021-2027

Interreg NPA er viktig for transnasjonalt samarbeid mellom Nord- Skandinavia, Færøyene, Island, Grønland og Irland med samlet budsjett på 500 mill kr hvorav er 50 mill kr norsk budsjett. Interreg Nordlig Periferi og Arktis skal prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMBstøtte.
 • Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - satsing på energiomstilling, fornybar energi, klimatilpassning og sirkulær økonomi.
 • Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance - øke den institusjonelle kapasiteten til å iverksette ulike strategier, klyngeprosjekter og koordinering av Arctic Cooperation.

 

npa region - Klikk for stort bilde

 

 

Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027

Arbeidet med ny programperiode for Interreg NEXT Kolarctic er stoppet opp på grunn av Russlands krigføring mot Ukraina. 

Interreg NEXT Kolarctic fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge, Norrbotten i Nord-Sverige, Lappland i Nord-Finland, samt Murmansk oblast, Arkhangelsk Oblast og Nenets Autonome distrikt i Nordvest-Russland. Interreg NEXT Kolarctic skal i neste programperiode prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på forskning, innovasjon og digitalisering.
 • Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - forebygging og tilpasning mot klimaendringer med fokus på økosystemer, samt beskyttelse og bevaring av biodiversitet, grønn infrastruktur og begrense all type forurensing.
 • (PO4) Et mer sosialt Europa - kulturens rolle og bærekraftig reiseliv sett i forbindelse med økonomisk utvikling, sosial inkludering og sosial innovasjon.
 • Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance - folk til folk samarbeid for økt tillit.

 

kolarctic region - Klikk for stort bilde

 

2. februar