Cookie Consent by TermsFeed Miljømillionen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rapportering - Miljømillionen

Det er ikke mulig å sende søknad til denne ordningen i 2022. Her på siden finner ud informasjon angående rapportering. 

Hvordan skal det rapporteres? 

Når arbeidet er fullført, må dere sende inn sluttrapport og regnskap for prosjektet. Dette må gjøres innen tilsagnet utløper. Vi vil da vurdere om vilkårene er oppfylt og om tilskuddet kan utbetales i sin helhet. Se mer om regnskap i avsnittet over. 

 • Regnskapet må være signert av leder og kasserer (eller tilsvarende – det skal være signert av to personer).  
 • For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Der kommunene og fylkeskommunene selv er tilskuddsmottakere trenger de ikke å sende inn et revidert prosjektregnskap. 
 • Vi foretrekker at dere rapporterer gjennom fylkeskommunens elektroniske søknadssenter. Du finne skjema nederst på denne siden.

Trenger dere delutbetaling? 

Hovedregelen er at tilsagnet utbetales etter at hele prosjektet er gjennomført. Det kan imidlertid gjøres avtale om delutbetaling.  

 • Delutbetaling kan gjøres når halvparten av prosjektet er gjennomført.  
 • Det kan da utbetales et tilskudd tilsvarende den prosentandelen av prosjektets totale kostnader som er gått med.  
 • Send søknad om delutbetaling med regnskap som kan sammenlignes med kostnadsoverslaget/budsjettet i opprinnelig søknad.  
 • Søknad om delutbetaling sendes til post@nfk.no 

Vilkår

 1. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram og senere vilkår.
 2. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i kostnadsoppsett, finansieringsplan eller tiltaket for øvrig skal godkjennes av fylkeskommunen.
 3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for fylkeskommunens delfinansiering. Verdi av eventuelt eget arbeid/ uttak av egne materialer må bokføres i prosjektregnskapet.
 4. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil fylkeskommunens delfinansiering bli tilsvarende redusert.
 5. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene overholdes. Søker plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om.
 6. Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
 7. Tilsagnet må benyttes innenfor en nærmere angitt tidsfrist som oppgis i tilsagnsbrevet. Dersom fylkeskommunens andel innen denne perioden ikke er kommet til sluttutbetaling, vil den bli trukket tilbake uten varsel. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen for utbetaling med inntil 1 år.
 8. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.
 9. Det skal utarbeides årlig rapport for flerårige prosjekt. Sluttrapporten skal inneholde en evaluering av prosjektets faktiske resultat vurdert opp mot forventet resultat.

Støttenivå

Inntil 50 prosent av bevilgningsgrunnlaget. 

Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil fylkeskommunens delfinansiering bli tilsvarende redusert.

Rapporteringskjema