Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd til tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd til tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.  

Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning. 

Søknadsfristen er 15. desember 2021.  

Mål for ordningen 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen: 

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning 
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene. 

 • Yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning 
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet. 

 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning 
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning. 

 • Effektiv og solid fagskolesektor 
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse. 

Prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd  

Nordland fylkeskommunes prinsipper og kriterier finner du her. (PDF, 65 kB)

Hvem kan søke? 

Alle fagskoler med studiested i Nordland kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. 

Slik søker du 

Du søker på eget skjema som du finner her. (DOCX, 64 kB)

Søknadsfristen og behandling 

Søknadsfristen er 15. desember 2021. 

Søknadene blir behandlet så snart vi kjenner fylkeskommunens rammer. Disse blir fastsatt i statsbudsjettet i desember 2021. 

Rapportering 

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året. 

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen.