Cookie Consent by TermsFeed Mobbing koster - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

- Mobbing koster samfunnet dyrt

- En relativt enkelt mobbesak i skolen, håndtert etter lovverket, kan koste samfunnet omlag 250 000 kroner. Det kommer i tillegg til den enorme personlige kostnaden for den som blir utsatt for det. Økt kunnskap om mobbing i skolen og forebygging er både billigere og gir bedre resultater, sier mobbeombud Lasse Knutsen.

Mann står fremfor et maleri. Foto. - Klikk for stort bildeMobbeombudet i Nordland Lasse Knutsen. Trond-Erlend Willassen

Mobbeombudet har sammen med kolleger i Troms og Finnmark og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger satt seg som mål å sette en prislapp på hva mobbing koster. Tallene man har kommet frem til foreløpig skal også kvalitetskontrolleres etter hvert av samfunnsøkonomer fra BI.
- Dette beløpet gjelder bare den konkrete håndteringen av enkeltsaker for å få dem løst, altså møter, undersøkelser, igangsetting av tiltak, daglig oppfølging og evaluering.  I tillegg kommer selvsagt eventuelle knyttet til utenforskap og psykisk uhelse hos de som blir rammet av mobbing. Det sier seg selv at vi som samfunn har mye å tjene på å drive forebyggende arbeid mot mobbing og ikke minst fremme de gode trygge felleskapene. Og når jeg sier "tjener", så mener jeg dette i en vid forstand, sier Lasse Knutsen.

Den nasjonale elevundersøkelsen som nylig ble presentert, viste at stadig flere elever på barne- og ungdomsskolen opplever mobbing. Også for Nordland øker dette tallet.

Mobbeombudet i Nordland mottok 218 henvendelser i 2023.  Over 60 prosent av disse kommer fra foresatte, mens 21 prosent kommer fra skoler/barnehager. 
- Det er ikke vanlig at de som mobbes selv tar kontakt, til det er de ofte for sårbare. Når vi i tillegg vet at bare om lag halvparten av de som opplever mobbing forteller det til sine foreldre eller andre voksne på skolene, så er det klart at dette er et omfattende og alvorlig samfunnsproblem, sier Knutsen.

De 218 historiene om mobbing som mobbeombudet hår fått ta del i i 2023 er ikke begrenset til bestemte steder; de kommer fra både bygder og byer, små skoler og store skoler.

- Det er en kollektiv utfordring som krever en samlet innsats for å skape endringer og bekjempe mobbing og 
utenforskap. Vi som jobber som mobbeombud i Nordland, Troms og Finnmark, samt Tromsø kommune har derfor utviklet et analyseverktøy som vi kaller Omni-modellen. Omni betyr altomfattende, noe som gjelder alle, og innenfor oppvekstområdet er dette svært beskrivende. Skal vi lykkes med å snu den negative trenden i samfunnet vårt der flere og flere unge opplever skolevegring, utenforskap, mobbing og psykisk uhelse, må alle bidra. 
-Omni-modellen skal hjelpe voksne som foreldre, trenere, ansatte i barnehage og skole og alle andre voksne rundt barn og unge til å forstå sammenhengene og hvordan de kan bidra konstruktivt og støttende for å forebygge gode og trygge felleskaper der alle opplever å høre til, sier Knutsen.

Omni-modellen blir i disse dager presentert i en egen bok utgitt av Fagbokforlaget.
- Det er veldig givende å få være med i et slikt utviklingsarbeid, avslutter Knutsen.

Mobbeombudet legger fram sin årsmelding for 2023 under fylkestingets samling i Bodø 19. 21. februar. 
 

Fylkestingets samling arrangeres i Bodø (Scandic Havet) 19.-21. februar.
Se program og saksliste for møtet
Møtet streames også på nett-tv