Cookie Consent by TermsFeed Internasjonale finansieringsordninger - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Internasjonale finansieringsordninger

Deltakelse i internasjonale prosjekt er viktig for den enkelte aktør og for nordlandssamfunnet som helhet. Gjennom internasjonale virkemidler kan man hente inn ny kompetanse, nye ideer og økonomiske midler.

I oversikten nedenfor ser du noen av de viktigste finansieringsordningene for aktører i Nordland.

EU-midler   

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og

Plakat av Bodø2024. Gutt som holder musikkinstrument på et skjær - Klikk for stort bilde Susanne Forsland

økonomisk integrasjon overlandegrensene gjennom regionalt samarbeid.

 

Nordland fylkeskommune har ansvar på programnivå for Interreg Aurora, Kolarctic og Nordlig Periferi & Arktis (NPA - hvor Nfk er nasjonalt kontaktpunkt).

Mer utfyllende informasjon om Interreg finner du her

 

Kreativt Europa (2021-2027) 

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor. Gjennom Kreativt Europa kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.

Mer informasjon om Kreativt Europa, og lure tips til søknadsprosessen finner du på Kulturrådets hjemmesider

 

Horisont Europa

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

Les mer om Horisont Europa på forskningsrådets sider

 

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Les mer på hjemmesidene til Erasmus+

 

Arktis2030 og Barentsmidler

Arktis2030

Nordlige halvkule, nordområdene - Klikk for stort bilde Forsvaret

 

Arktis 2030 skal støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk. Prosjektene skal være forankret i fylkeskommunenes mål, strategier og/eller planer. Tilskuddsordningen omfatter Nordland og Troms og Finnmark fylker, og skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Målsetningene for Arktis 2030 er at tiltakene skal bidra til: 

• Helhetlig nordområdeperspektiv i tråd med regjeringens nordområdestrategi
• Bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene
• FNs bærekraftsmål
• Kunnskap om situasjonen for urfolk 

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.

Søk midler gjennom regionalforvaltning

 

Barentssekretariatet

Kent Even Grundstad Foto (Bodø fotoklubb)

 

Støtter norsk-russiske samarbeidsprosjekt, og har også en egen ordning for profesjonelle kunstutøvere gjennom BarentsKult.

  1. Barentsmidler: Prosjektmidler for prosjekt mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen
  2. BarentsKult: Prosjektmidler for profesjonelt kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen.

* Barentssekretariatet har endring i sine retningslinjer som følge av Russlands krigføring i Ukraina. 

Du kan lese mer om støtteordningen gjennom Barentssekretariatet her

 

Nordiske Midler

 

Havørn flyr over hav - Klikk for stort bilde Susanne Forsland

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Gjennom det nordiske samarbeidet finnes en rekke støtteordninger for samarbeidsprosjekt. Det finnes også mange andre gode program for støtte med Sverige, Finland, Russland og Danmark, både innen kultur, folk-til-folk, næringsliv, miljø, urfolksprosjekter og flere andre.

 

Her finner du oversikt over alle utlysninger av nordiske midler

 

NORA (Nordatlantisk samarbeid)

NORA tilbyr prosjektstøtte for samarbeidsprosjekt med aktører langs kystnorge (fra Finnmark i nord til og med Rogaland i sør), Island, Færøyene og Grønland.

Kontaktperson for Nord-Norge og Trøndelag er Eilen Zakariassen i Nordland fylkeskommune. 

Les mer om NORA her

 

EØS-midler (2014-2021 - utbetales til 2024)  

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og  økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 

EØS logo - Klikk for stort bilde

  (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene brukes til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det finnes prosjektmidler innenfor en rekke tematiske områder. I hovedsak er det bilaterale prosjekter mellom norsk partner og partner i et mottakerland.   

 

Les med om hvordan man kan delta i et EØS-prosjekt her

 

Hvordan kan fylkeskommunen bidra til internasjonalisering?

Ta gjerne kontakt med Internasjonalt kontor i Nordland fylkeskommune dersom du har spørsmål om deltakelse i internasjonale prosjekt.