Cookie Consent by TermsFeed Frivillighet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Frivillighet

Frivillig sektor er en viktig bidragsyter til Nordlandssamfunnet og er viktig for at Nordland skal være et godt samfunn der folk har lyst til å bo. Nordland fylkeskommune ønsker å stimulere til en robust og mangfoldig frivillig sektor i Nordland.


Nordland fylkeskommune har lange tradisjoner for samarbeid med frivillig sektor. Samarbeidet skal ivaretas, samtidig som det må tilpasses og gjenspeile de endringer som skjer innenfor frivillig sektor og de oppgaver fylkeskommunen til enhver tid har.

Nordland fylkeskommune har utarbeidet en Frivillighetsstrategi for sitt arbeid med og mot frivilligheten i Nordland. 

Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024 (PDF, 543 kB)

Tilskudd til frivilligheten

Fylkeskommunen har tilskuddsordninger som frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og friluftsråd kan søke på. I tillegg forvalter fylkeskommunen statlige ordninger til disse målgruppene. 
Fylkeskommunen gir i tillegg grunnstøtte/driftsstøtte til overordnede paraplyorganisasjoner.

Tilskudd til organisasjoner og foreninger