Cookie Consent by TermsFeed Konferanse friluftslivets ferdselsårer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Invitasjon til konferanse om friluftslivets ferdselsårer i Nordland 20.-21. november 2023

Nordland fylkeskommune inviterer i forbindelse med prosjektet friluftslivets ferdselsårer til konferanse for informasjon og erfaringsdeling på Quality Hotel Ramsalt i Bodø 20.-21. november. 

Bakgrunn

I Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016): Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet ønsket regjeringen en økt satsing på friluftslivets ferdselsårer. I 2019 satte regjeringen i gang et flerårig prosjekt (2019-2025) for å hjelpe kommunene i arbeidet med å lage planer for friluftslivets ferdselsårer. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens handlingsplan for friluftsliv

Kommunene har en viktig rolle for å planlegge og bidra med god tilrettelegging for friluftsliv i sine kommune. Miljødirektoratet ønsker at kommunene lager planer for friluftslivets ferdselsårer som identifiserer, ivaretar og utvikler friluftslivets ferdselsårer og som sørger for gode tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. 

Miljødirektoratet leder og drifter prosjektet, mens fylkeskommunen har regionalt prosjektlederansvar og skal motivere kommunene i arbeidet. 

Friluftslivets ferdselsårer i Nordland

I Nordland er arbeidet med friluftslivets ferdselsårer organisert gjennom friluftsrådene som bidrar med å koordinere prosessene i sine medlemskommuner. 

Invitasjon til konferanse

Mange av Nordlandskommunene har startet på arbeidet med å lage ferdselsåreplaner, noen er ferdige, og noen har enda ikke startet. Nordland fylkeskommune ønsker derfor å invitere til en møteplass mellom kommuner, friluftsråd, Nordland fylkeskommune og andre relevante aktører for å kunne formidle informasjon og dele erfaringer. Konferansen vil organiseres som en lunsj til lunsj konferanse 20.-21. på Quality Hotel Ramsalt i Bodø i november. Nærmere program kommer. 

Nordland fylkeskommune dekker overnatting og dagpakke for en til to personer per kommune og per friluftsråd. Reise må den enkelte selv dekke. Dersom det er behov for at flere fra kommune/friluftsråd eller andre ressurspersoner deltar ber vi om at dere tar kontakt med Freddy eller Hege for nærmere avtale (kontaktinfo finner du nederst på siden). 

Program

Foreløpig program for konferansen kan du lese her (PDF, 49 MB)

Påmelding

Påmelding til konferansen gjøres via dette skjemaet: 

påmelding til konferanse om friluftslivets ferdselsårer

Spørsmål?

Har du spørsmål eller innspill kan du ta kontakt med rådgiver friluftsliv Freddy Pedersen eller rådgiver lokal samfunnsutvikling Hege Bekken